Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: święci męczennicy Kosma i Damian
Dziś jest: 26 września 2020

Kozienice

Sytuacja szpitala w Kozienicach coraz lepsza

piątek, 07 sierpnia 2020 19:05 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: SP ZZOZ w Kozienicach
Elżbieta Warchoł

20 lipca 2020 roku rozpoczął się remont instalacji wodno – kanalizacyjnej Bloku Operacyjnego oraz Traktu Porodowego w ramach realizacji Projektu Współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą „Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Kozienicach”. Dodatkowo wykonywane są niezbędne prace remontowo – modernizacyjne w tych obszarach, na które środki finansowe zostały zgromadzone dzięki staraniom kierownictwa szpitala. Prace remontowo – modernizacyjne nie należą do najłatwiejszych z powodu przestarzałej infrastruktury oraz zaniedbań wynikających z braku przeprowadzenia generalnego remontu w ubiegłych latach. To oczywiście pociąga za sobą kolejne koszty - czytamy w sprawozdaniu Dyrekcji SP ZZOZ w Kozienicach.

Od 10 sierpnia 2020 roku szpital planuje wznowić przyjęcia pacjentów do Oddziału Neurologii i Oddziału Pediatrii. 3 sierpnia 2020 roku została uruchomiona Pracownia Radiologii i USG dla pacjentów ambulatoryjnych. Natomiast 7 sierpnia 2020 roku został naprawiony i dopuszczony do użytkowania Tomograf Komputerowy, co oznacza, że wykonywane są badania TK.

Koszt naprawy Tomografu Komputerowego wyniósł około 150 tys. zł. brutto. Koszty napraw i konserwacji oraz przeglądów okresowych sprzętu medycznego i aparatury medycznej to spore wyzwanie dla placówki. Za pierwsze półrocze tego roku koszty konserwacji i napraw sprzętu i aparatury medycznej wyniosły 236 129, 91 zł, za rok 2019 356 209,65 zł. Koszty konserwacji i napraw ciągle wzrastają.

Przyjęcia pacjentów do Poradni Specjalistycznych, Podstawowej Opieki Zdrowotnej odbywają się na zasadach podanych w Informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach z dnia 17 lipca 2020 roku.

Pomimo utrudnień, w dostępności w całym kraju do świadczeń zdrowotnych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, spowodowanych rozprzestrzenianiem się zakażeń COVID-19, Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz Poradnie Specjalistyczne przy SP ZZOZ w Kozienicach funkcjonują i udzielają porad, nie tylko telefonicznie. Decyzja o szerszej działalności niż w innych placówkach medycznych na terenie Powiatu Kozienickiego jest podyktowana dobrem pacjentów, nie tylko tych, którzy są chorzy na COVID-19.

Na 7 sierpnia 2020 roku do lekarza POZ w SP ZZOZ w Kozienicach jest zapisanych 905 pacjentów, do pielęgniarki 905 oraz do położnej 488. Laboratorium Analityczne Centralne funkcjonuje w pełnym zakresie.

Sytuacja w SP ZZOZ w Kozienicach powoli stabilizuje się. Obecnie na zwolnieniach lekarskich, kwarantannie, świadczeniach rehabilitacyjnych przebywa 78 pracowników, w tym medycznych 52, niemedycznych 26. Nikt z pracowników nie jest na obecną chwilę hospitalizowany z powodu zakażenia COVID-19. 2 osoby są objęte izolacją, 1 osoba jest objęta kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną  w Kozienicach, inni przebywają na zwolnieniach lekarskich bądź opiekują się swoimi bliskimi.

W związku z rozprzestrzenianiem się zakażenia COVID-19 oraz ogłoszonym stanem epidemii mogą nastąpić ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów do poszczególnych Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych, Pracowni Diagnostycznych. Ograniczenia mogą także wynikać z powodu nieobecności w pracy pracowników medycznych.