Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Józef Bilczewski, biskup
Dziś jest: 23 października 2020

Mazowsze

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego

wtorek, 25 sierpnia 2020 16:02 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Tak zdecydował Sejmik na dzisiejszym głosowaniu. 26 radnych było "za", 24 "przeciw". Nikt nie wstrzymał się od głosu. Z kolei "za" absolutorium głosowało 26 radnych, a 23 było "przeciw".

Przeciwko wotum zaufania głosował klub radnych PiS. - Działania zarządu nie jest pracą samorządowym, ale czysto politycznym. Dlatego nie zgadzam się z tym - mówił radny Artur Czapliński:

Radny Leszek Przybytniak z PSL głosował za udzieleniem wotum zaufania. - My działamy na rzecz rozwoju Mazowsza, zgodnie z polityką całego kraju - przekonywał radny Przybytniak:

Radny Krzysztof Strzałkowski z Koalicji Obywatelskiej przekonywał, że działania zarządu bronią liczby. - W 2019 r. samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 1 mld zł na inwestycje. Największa pula, bo aż 591 mln zł zostało przeznaczonych na modernizację dróg wojewódzkich i transport, ponad 256 mln zł na inwestycje w służbie zdrowia, ponad 78 mln zł – w instytucjach kultury, a 15 mln zł – w edukacji - mówił radny KO

Podczas dyskusji nad udzieleniem absolutorium, marszałek Adam Struzik zwrócił uwagę na kilka ważnych kwestii. Mazowsze przeznacza coraz więcej środków na inwestycje i wsparcie samorządów lokalnych. Region odnotował także wzrost dochodów, a dzięki stabilnej sytuacji finansowej i racjonalnym wydatkom zmniejsza się jego zadłużenie.

W 2019 r. znacznie wzrosły dochody województwa zarówno z podatku PIT, jak i CIT. Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa mazowieckiego za 2019 r. wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Stabilną perspektywę Mazowsza potwierdziła również agencja ratingowa FITCH.

– Dzięki stabilnej sytuacji finansowej i dobremu planowaniu udało nam się zrealizować wiele istotnych dla mieszkańców inwestycji. Wymienić można chociażby modernizację oddziału pediatrycznego w szpitalu dziecięcym na Niekłańskiej w Warszawie czy zakup 27 karetek dla wojewódzkich stacji pogotowia. W 2019 r. rozpoczęliśmy także prace nad utworzeniem samodzielnej instytucji kultury – Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Niewątpliwie największym sukcesem ubiegłego roku jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdzający, że finansowanie systemu ochrony zdrowia jest zadaniem rządowym – podsumował marszałek.

Na zarzuty opozycji odpowiadał marszałek Mazowsza Adam Struzik. - Zadłużenie na poziomie 800 mln złotych jest niewielkie i niezbędne do kreowania polityki rozwoju - mówił marszałek Struzik:

Było to ważne głosowanie, bowiem ewentualne nieudzielenie przez radnych wotum zaufania zarządowi województwa byłoby równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie całego zarządu.

W 2019 r. dochody województwa wyniosły 3,3 mld zł, z czego 390 mln zł stanowiły dochody z tytułu PIT, a 2,3 mld zł – CIT. Rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 91,9 mln zł. Co ważne, o blisko 200 mln zł zmniejszyła się kwota długu z 1 mld zł (31 grudnia 2018 r.) do 801 mln zł (31 grudnia 2019 r.). W 2019 r. wydatki województwa wyniosły 3,2 mld zł. Największa pula środków – ponad 1,2 mld zł stanowiły wydatki na transport. Kolejne pozycje to janosikowe – 509 mln zł, ochrona zdrowia – 366 mln zł i kultura – 316 mln zł.

W tej perspektywie unijnej (2014-2020) Mazowsze ma do wydania aż 8,82 mld zł. Region jest na ostatniej prostej w wydawaniu środków unijnych. Mimo olbrzymiej skali, jest pod tym względem w czołówce regionów. Zaangażowanych zostało już ponad 91 proc. środków w ramach RPO WM. Samorząd Mazowsza zatwierdził do dofinansowania ok. 3600 projektów na ponad 7,3 mld zł, podpisał z beneficjentami 3300 umów na kwotę 6,97 mld zł. Zrealizowanych zostało już ponad 1 775 projektów, w tym 1036 z EFRR i 739 w ramach EFS.

W 2019 r. na inwestycje i remonty w służbie zdrowia samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył w sumie 256 mln zł.

Pieniądze z budżetu Mazowsza w 2019 r. wsparły także inwestycje w placówkach kulturalnych. Wydatki na kulturę wyniosły ponad 283 mln zł, z czego na inwestycje przeznaczono ponad 78 mln zł.

W 2019 r. na inwestycje w placówkach oświatowych samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 15 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na niezbędne remonty i modernizacje.