Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: bł. Dominik Collins, męczennik
Dziś jest: Piątek, 30 października 2020

REGION

Jakie projekty z regionu radomskiego w Budżecie Obywatelskim Mazowsza?

środa, 09 września 2020 10:44 / Autor: Weronika Chochoł
fot. pixabay.com (lmaresz)
Weronika Chochoł

Osiem projektów dotyczących regionu radomskiego zakwalifikowanych zostało do pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Prezentujemy listę projektów wraz z opisami. 

Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie ogłoszona zostanie do 16 października. Na projekty będzie można głosować od 26 października do 16 listopada. Wyniki głosowania ogłoszone zostaną do końca listopada. 

Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można będzie za pośrednictwem platformy internetowej z telefonu lub komputera. Osoby nie posiadające telefonów lub komputerów będą mogły oddać głos w siedzibie urzędu i w jego delegaturach. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2021 r. Wszystkie informacje dotyczące BOM dostępne są na stronie internetowej bom.mazovia.pl, a także na profilu na Facebooku.

Lista zakwalifikowanych projektów z regionu radomskiego (pisownia i treść opisów oryginalna): 

Modernizacja chodnika przy ulicy Piłsudskiego w Pionkach

Przedmiotem projektu jest wykonanie modernizacji chodnika przy ulicy Piłsudskiego w mieście Pionki na odcinku długości ok. 215 m od skrzyżowania z ulicą zwoleńską do granic miasta w kierunku miejscowości laski. Istniejącą zniszczoną nawierzchnię chodnika z płyt betonowych należy zastąpić nową nawierzchnią z betonowej kostki brukowej. Remont chodnika znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

"Na musicalovo" – młodzieżowe warsztaty artystyczno-multimedialne, których efektem będzie realizacja filmu muzycznego.

"Na musicalovo" - To warsztaty artystyczno-multimedialne dla młodzieży i starszych mieszkańców regionu radomskiego, których efektem będzie zrealizowanie filmu fabularnego o gatunku muzycznym. Tytuł projektu jest współczesnym nawiązaniem do powiedzenia "Na swojską nutę", ponieważ punktem wyjścia do realizacji filmu będą podania, pieśni i muzyka radomszczyzny zapisana w dziełach Oskara Kolberga.Jednym z głównych celów projektu jest uświadomienie uczestnikom projektu kulturowego bogactwa regionu, a w szczególności tradycji związanych z ludowym tańcem jakim jest oberek i dlaczego rejon radomski nazywany jest "stolicą oberka".Nazwa projektu zapisana jest w formie współczesnej, właśnie w takim duchu będą prowadzone warsztaty,a efekt finalny, czyli film ma być adaptacją starych historii w dzisiejszych czasach. Opowieść fabularna będzie osadzona w obecnych realiach środowiska młodzieżowego, teksty piosenek uwspółcześnione o język młodzieżowy, muzyka zaaranżowana na aktualne style, a taniec będzie mieszanką klasyki z freestyle'owymi układami.Mając na uwadze scenariusz historii osadzonej w realnym środowisku, w którym naturalnie żyją także osoby dorosłe, zajęcia będą również otwarte dla takich osób. Dopóki nie będzie ostatecznie znany tekst scenariusza każdy przedstawiciel społeczności, który ma chęć udziału w projekcie zostanie do niego zaproszony.Warsztaty oraz realizacja filmu będą koordynowane przez specjalistów z poszczególnych dziedzin: tańca, śpiewu i muzyki. Ponadto będą prowadzone równolegle warsztaty z realizacji filmowej: reżyseria filmowa, scenariusz, praca za kamerą, montaż filmowy. Patronem projektu i zarazem głównym konsultantem będzie zawodowy reżyser młodego pokolenia, który w swoim portfolio ma minimum jeden pełnometrażowy film.Wsparcie w realizacji zdjęć zapewnią specjaliści, z którymi będą współpracować i uczyć się pracy na planie filmowym uczestnicy projektu.Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w projekcie podczas pierwszego spotkania zostaną podzieleni na sekcje wg. własnych preferencji: muzyczno-taneczną oraz realizacji multimedialnej (scenariusz, reżyseria, realizacja zdjęć). Wszystkie sekcje będą pracować zgodnie z wytyczonym harmonogramem pracy zaraz po napisaniu scenariusza, przez grupę realizacji multimedialnej.Do realizacji projektu będą zaproszone lokalne instytucje, które dzięki swojemu zapleczu umożliwią przeprowadzenie wszelkich działań. Jednym z ważniejszych miejsc jest Pracownia Nowych Mediów zlokalizowana w budynku Kuźni Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury "Amfiteatr". W pełni profesjonalnie wyposażona w multimedialne studia przestrzeń, w której można nagrywać muzykę, dźwięk, efekty specjalne, montaż i wszystko, co jest potrzebne do zrealizowania dobrej jakości produkcji filmowej, bez potrzeby korzystania z bardzo drogich usług firm branżowych.Projekt zakończy się uroczystym pokazem premierowym w sali lokalnego kina studyjnego. Będzie to głośne wydarzenie. Film wejdzie również do programu projekcji, tak żeby mieszkańcy mogli go zobaczyć bezkosztowo. W kolejnym terminie film zostanie wyświetlony w lokalnej telewizji i udostępniony w internecie. Zostaną przygotowane egzemplarze filmu z informacjami o samym projekcie. Płyty zostaną rozesłane do regionalnych bibliotek, by trafiły do lokalnych filmotek. W trakcie trwania projektu grupa multimedialna będzie na bieżąco realizować i zamieszczać w internecie reportaże filmowe z przebiegu projektu.

"Elektroradiologia na czasie" - doposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu

Projekt dotyczy zakupu nowoczesnego aparatu rtg półcyfrowego, jego montaż i instalację komputera do teleradiologii z oprogramowaniem komputerowym RIS/HIS/PACS. Pozwoli to na wymianę starego, analogowego sprzętu.Doposażenie w nowoczesny sprzęt podniesie poziom kształcenia przyszłej kadry medycznej w zawodzie technik elektroradiolog i umożliwi słuchaczom tego kierunku uzyskać gruntowe przygotowanie praktyczne i wejście na rynek pracy z umiejętnościami umożliwiającymi obsługę nowoczesnego sprzętu.

Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat

Przeprowadzenie szkolenia w przedszkolu 30 minutowych spotkań dla każdej grupy przedszkolnej z udziałem personelu pedagogicznego.Celem spotkań jest motywowanie dzieci do przestrzegania zaleceń higienicznych i dietetycznych. Zajęcia powinny być prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem środków dydaktycznych.

Plan wizyty:

  1. Instruktaż higieny jamy ustnej
  2. Omówienie zagrożeń z nieprzestrzegania higieny
  3. Zalecenia prawidłowej diety

Spotkanie trwające 30 min w jednej grupie, styczeń-luty 2021 r.

Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców Naszego Regionu

Zadbajmy razem o przyszłość Naszego Regionu!Sprawmy, by jego najmłodsi mieszkańcy rośli zdrowo i komfortowo. Bliskość z rodzicem, i to zarówno z mamą, jak i z tatą, jest niezwykle istotna w prawidłowym rozwoju emocjonalnym i fizycznym najmłodszych dzieci. Dzięki bliskiemu kontaktowi z opiekunem dziecko czuje się bezpiecznie, co ma bezpośredni wpływ na tempo jego rozwoju i jego późniejsze osiągnięcia. Niestety często opiekunowie nie mogą poświęcić dziecku tyle czasu, ile ono oczekuje. Rozwiązaniem tego problemu jest noszenie dziecka w specjalnie do tego przystosowanych chustach. Dzięki nim rodzic może wykonywać bardzo wiele codziennych czynności, a nawet pracować, mając jednocześnie dziecko ciągle przy sobie.Postawmy razem na bliskość, aby dać naszym najmłodszym mieszkańcom lepszy start w przyszłość. Niech dzięki temu Nasz Region rośnie w siłę! A jeśli dzięki chustowaniu i zdobytej podczas warsztatów podstawowej wiedzy dotyczącej pomocy w aktywizacji zawodowej wielu z uczestników wróci do aktywności zawodowej? Było by fantastycznie!Głosując na nasz projekt zapewniasz profesjonalną naukę wiązania chust do noszenia dzieci dla kilkuset rodziców z Regionu Radomskiego wraz z wypożyczeniem chusty do trenowania w domu oraz podstawową wiedzę dotyczącą pomocy w aktywizacji zawodowej

Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych dla 140 kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy.Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne na torze i płycie poślizgowej, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na drodze kierowców.Zajęcia teoretyczne (3 godz.) powinny obejmować następujące zagadnienia: specyfika ruchu drogowego w Polsce, oceno czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego z uwzględnieniem różnych substancji psychoaktywnych, omówienie błędów spostrzegania, wpływ alkoholu i innych środków psychoaktywnych na organizm kierowcy, odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych osób na drodze.Natomiast część praktyczna (3 godz.) powinna zawierać ćwiczenia takie jak: wpływ prędkości na drogę hamowania na różnych nawierzchniach, czas trwania hamowania na różnych nawierzchniach, wpływ rozmowy telefonicznej lub z pasażerem na koncentrację i postrzeganie czynników zagrożenia na drodze, zasady działania systemów wspomagających w samochodzie

Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej

Inicjatywa, którą jako mieszkańcy wiejskiej gminy chcemy zrealizować na rzecz dzieci i młodzieży polegać będzie na wsparciu rozwoju młodzieżowej orkiestry dętej, która niedawno rozpoczęła swoją działalność. Działania zaplanowane w przedmiotowym projekcie będą miały na celu także propagowanie twórczości kulturalnej i artystycznej wśród społeczności Mazowsza, poprzez zorganizowanie koncertu w Jedlińsku, w którym wezmą udział 3 zaproszone orkiestry dęte, a także organizację warsztatów na miejscu dla członków orkiestry wraz z instruktorami oraz dla wszystkich młodych chętnych osób z województwa mazowieckiego, które chciałyby dołączyć do orkiestry. Celem warsztatów, będzie doskonalenie umiejętności gry na instrumentach dętych. Poprzez działania projektowe będzie możliwe wyrobienie u dzieci i młodzieży wrażliwości i umiejętności odbioru kultury i stworzenie warunków rozwoju artystycznego młodemu pokoleniu. Celem będzie też zwiększenie poziomu integracji i aktywności społecznej poprzez udział dzieci i młodzieży a także pośrednio dorosłych mieszkańców Mazowsza w działaniu projektowym jakim będzie: spotkanie orkiestr dętych w naszej miejscowości. Działania pozwolą zintensyfikować promocję i krzewienie kultury na terenie województwa mazowieckiego a także promować tradycje muzyczne zespołów dętych. Na terenie naszej gminy, w miejscowym Centrum Kultury rozpoczęła od niedawna działalność Dziecięco- Młodzieżowa Orkiestra Dęta będąca kontynuatorem działającej do niedawna Orkiestry Dętej OSP w Jedlińsku, która posiadała bogate, około stuletnie tradycje. Poprzez niniejszy projekt chcemy wesprzeć nowo tworzoną formację. Realizacja projektu pozwoli wskazać możliwości rozwoju i samorealizacji młodzieży a tym samym nauczy ich angażowania się w życie społeczno-kulturalne. Zaplanowane działania warto zrealizować gdyż ukażą one rodzicom uczestników jak ważny jest rozwój intelektualny. Ponadto dzieci nauczą się czytania nut i wrażliwości muzycznej. Jest to istotne w szczególności dla osób z małych środowisk wiejskich. Tego rodzaju zajęcia stanowią bodziec do rozwoju kulturalnego. Działania pozwolą stworzyć w naszej gminie miejsce przyjazne młodym pasjonatom muzyki z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja działań projektowych przyczyni się do poprawy atrakcyjności i wizerunku nowo stworzonej orkiestry, co przełoży się na lepszą jej działalność i pozwoli efektywniej promować i chronić lokalne dziedzictwo kulturowe a także przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Mazowsza przez zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych. Orkiestra będzie wizytówką naszego regionu i województwa mazowieckiego. Udział dzieci i młodzieży w zajęciach orkiestry zachęci ich do działania na rzecz swojego środowiska i pozwoli budować większą świadomość społeczną. Umożliwi także w przyszłości odwiedzanie ciekawych miejsc w kraju i za granicą. Bardzo zależy nam na rozwoju orkiestry , gdyż formacje takie, to fenomen na skalę kraju. Orkiestra potrafi przyciągnąć w swoje szeregi wielu muzyków, którzy są często amatorami, którzy swoją miłość do muzyki mogą realizować w takiej zorganizowanej formie. Orkiestry dęte w Polsce to prawdziwi ambasadorzy kulturalni naszego kraju. Orkiestra stwarza warunki do nauki, zabawy i wypoczynku.

Muzealny mini-ogród botaniczny - jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji

Projekt polega na przekształceniu dziedzińca muzealnego na bazie istniejącej oraz celowo zaaranżowane] zieleni (mini wirydarz, nowe nasadzenia krzewów, drzew, bylin), małej architektury parkowe] (ławki, karmnik heski i budki lęgowe z kamerami online, zegar słoneczny, fontanna typu deszczownica - „sztuczny deszcz", makro-modele owadów, wielkoformatowa szachownica /Sx5 m/ z granitowych płyt w bruku dziedzińca, schody łączące dziedziniec z tarasem muzealnym) w przestrzeń wypoczynkowo-edukacyjną, dostępną dla zwiedzających i mieszkańców miasta, jako miejsce organizacji wydarzeń, spotkań, koncertów, cyklicznych imprez, edukacji historyczno-przyrodniczej - słowem, szeroko pojętej animacji życia kulturalnego.