Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: Najświętsza Maryja Panna Fatimska              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Mnin
Dziś jest: Czwartek, 13 maja 2021

Opoczno

Historyczne obchody w Bielowicach

czwartek, 17 września 2020 11:25 / Autor: Marcin Prejs
fot. M. Prejs/Radio Plus Radom
Marcin Prejs

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach obchodziła jubileusz 60-lecia. Jednym z punktów uroczystości było odsłonięcie tablicy poświęconej pochodzącemu z tej miejscowości plutonowemu Bartłomiejowi Kwapiszowi, który zginął w bitwie o Monte Cassino.

Podczas nabożeństwa otwierającego uroczystości bp Piotr Turzyński mówił o pokoleniu, które w czasie wojny 1920 roku i później podczas drugiej wojny światowej walczyło o wolność ojczyzny. – Było w nich święte szaleństwo poświęcenia, byli gotowi podjąć trud dla wielkich wartości, wielkich rzeczy – mówił do zebranych. Przypomniał, że taki trud poświęcenia dla wielkich rzeczy podjął m.in. pochodzący z Bielowic plutonowy Bartłomiej Kwapisz, który zginął pod Monte Cassino.

Biskup podkreślił, że pokolenie czasów wojny ukształtowane zostało poprzez przywiązanie do wartości. – Trzy słowa: Bóg, honor, ojczyzna - oto, co kształtowało tamto pokolenie – przypomniał. Mówił również o wychowaniu współczesnych pokoleń. Podkreślił, że człowieka kształtuje się nie tylko wiedzą. Że młodemu pokoleniu trzeba przekazać także wiarę, nadzieję i miłość oraz te wartości, na których kształtowały się pokolenia czasów wojny. – Bóg honor, ojczyzna, żebyśmy te wartości potrafili dać młodym – podkreślał.

Po nabożeństwie odsłonięta i została pamiątkowa tablica poświęcona plutonowemu Bartłomiejowi Kwapiszowi. Sylwetkę żołnierza przybliżył zebranym Adam Grabowski, dyrektor opoczyńskiego muzeum.

Pamiątkową tablicę odsłonili przedstawiciele rodziny plutonowego: o. Michał Pacan oraz Bartłomiej Kwapisz, absolwent szkoły. Dla Bartka noszącego to samo imię i nazwisko co żołnierz poległy pod Monte Cassino była to wyjątkowa chwila.

Uroczystość w Bielowicach połączona była z jubileuszem 60-lecia istnienia szkoły. Jak mówi Urszula Wiktorowicz, dyrektor placówki, był to czas niezwykle owocny dla szkoły, zarówno pod względem wyników dydaktycznych, jak i inwestycji tu prowadzonych. – Jubileusz 60-lecia szkoły to dla mnie wielkie wydarzenie, zwłaszcza że od 30 lat jestem tu dyrektorem – mówi Urszula Wiktorowicz.

Obecnie w szkole uczy się około 120 uczniów. W placówce funkcjonuje też punkt przedszkolny, w którym dodatkowo opieką objętych jest 50 dzieci. Uczniowie szkoły chwalą panującą tu atmosferę i pracujących z nimi nauczycieli.

Dopełnieniem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły. Swój występ zaprezentowały także panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bielowicach. W uroczystościach wzięły udział władze samorządowe na czele z burmistrzem Dariuszem Kosno i Józefem Rogiem, przewodniczącym Rady Powiatu Opoczyńskiego.

 

Bartłomiej Kwapisz urodził się 15 sierpnia 1915 r. w Bielowicach. Brał udział w Kampanii Polskiej 1939 r. Po 17 września został internowany na terytorium ZSRR. Po agresji III Rzeszy na ZSRR w czerwcu 1941 r. Bartłomiej Kwapisz został wcielony do organizowanej armii gen. Władysława Andersa, z którą przeszedł na Bliski Wschód. Był żołnierzem 15. Baonu Strzeleckiego, 5. Kresowej Dywizji Piechoty walczącej w składzie 2. Korpusu Polskiego. Walczył na całym szlaku swojej dywizji. Jako kapral brał udział w walkach o Monte Cassino we Włoszech, podczas których zginął jadąc na rozpoznanie 17 maja 1944 r. Za okazane męstwo i odwagę na polu walki został pośmiertnie awansowany do stopnia plutonowego oraz odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Monte Cassino. Bartłomiej Kwapisz spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino.