Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek, Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Agnieszka z Montepulciano, dziewica i zakonnica
Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Tomaszów (MB Nieust. Pomocy)
Dziś jest: Wtorek, 20 kwietnia 2021

Przysucha

Fundusz sołecki w Przysusze wydany

środa, 04 listopada 2020 10:50 / Autor: Kamil Zapora
fot. UMiG Przysucha
Kamil Zapora

Nowa świetlica, sprzęt komputerowy i sportowy, plac zabawa i wiele więcej powstało za terenie sołectw gminy Przysucha dzięki Funduszowi Sołeckiemu i pieniądzom z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

W październiku Gmina Przysucha zakończyła realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020"

Wyposażono świetlicę wiejską w Dębinach oraz w Krajowie w sprzęt AGD, RTV, komputerowy, sportowy oraz nowe meble i gry zręcznościowe. Zbudowano altanę w Hucisku. Zakupiono urządzenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Pomykowie takie jak: wielofunkcyjny zestaw zabawowy, karuzela tarczowa oraz kółko-krzyżyk.

Ponadto zamontowano siłownię zewnętrzną w Zawadzie wyposażoną w urządzenia typu: orbitrek, biegacz, wioślarz, surfer, stepper, twister oraz tai chi dla dzieci.

Zrealizowane zadania przyczyniły się do uatrakcyjnienia wspomnianych miejscowości, stworzyły miejsca aktywności dla mieszkańców sprzyjające wypoczynkowi, rekreacji oraz zachęcające do aktywności fizycznej.

Zakupione do świetlic wiejskich wyposażenie, oferuje ciekawsze i dogodniejsze warunki do spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz do integracji społecznej. Całkowita wartość zrealizowanych zadań wyniosła prawie 100 tys. złotych.

Z kolei łączna wartość zrealizowanych zadań w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosła ponad 300 tys. złotych. Przedstawiamy dokładną listę wszystkich 21 przedsięwzięć:

 1. Beźnik- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Beźnik-Wola Więcierzowa i Beźnik- Wistka,
 2. Dębiny-przebudowa drogi gminnej Dębiny-Krajów (dokończenie)
 3. Długa Brzezina-utwardzenie drogi gminnej,
 4. Gliniec-opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Gliniec-Brogowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający i AGD,
 5. Hucisko-budowa altany oraz zakup wyposażenia,
 6. Jakubów-opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej,
 7. Janików-zakup nieruchomości gruntowej oraz remont dróg dojazdowych,
 8. Janów-zakup przystanku autobusowego oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD, RTV, nowe meble i zestawy gier dla dzieci,
 9. Kolonia Szczerbacka- utwardzenie drogi gminnej,
 10. Kozłowiec-utwardzenie drogi gminnej i wykonanie przepustu,
 11. Krajów- doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt RTV, AGD, sportowy i nowe meble,
 12. Kuźnica-utrzymanie drogi gminnej, wycinka drzew, równanie i prace porządkowe,
 13. Lipno-wykup nieruchomości gruntowej w celu utworzenia przestrzeni rekreacyjnej,
 14. Pomyków-zakup urządzeń na plac zabaw oraz projektora wraz z ekranem do świetlicy wiejskiej,
 15. Ruski Bród-budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej oraz utwardzenie drogi gminnej,
 16. Skrzyńsko-przebudowa ul. Leśnej, utwardzenie części drogi gminnej od ul. Słonecznej, wykonanie tablic ogłoszeniowych i doposażenie placu zabaw,
 17. Smogorzów-remont świetlicy wiejskiej,
 18. Wistka-czyszczenie i odmulenie zbiornika wodnego oraz remont dróg dojazdowych,
 19. Wola Więcierzowa- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Wola Więcierzowa-Beźnik,
 20. Zawada-remont dróg dojazdowych,
 21. Zbożenna-opracowanie dokumentacji projektowej i budowa siłowni zewnętrznej oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej,

W 2019 roku Rada Gminy i Miasta Przysucha, na wniosek burmistrza Tomasza Matlakiewicza uchwaliła powstanie Funduszu Sołeckiego. W budżecie gminy wyodrębnione zostały środki, z przeznaczeniem na inwestycje wskazane przez mieszkańców, którzy sami zdecydowali o konkretnych potrzebach w sołectwach.