Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Wirgiliusz z Irlandii, biskup
Dziś jest: Piątek, 27 listopada 2020

Końskie

Wsparcie dla Czarnieckiej Góry

środa, 18 listopada 2020 10:14 / Autor: Marcin Prejs
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Marcin Prejs

Podpisana została umowa na dofinansowanie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Na zakup sprzętu medycznego placówka otrzyma 735 tys. zł.

Projekt „Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych” zakłada doposażenie placówki w sprzęt medyczny oraz wykonanie prac remontowych (w tym m.in.: malowanie, montaż klimatyzacji, modernizację łazienek), dzięki którym zostaną wygospodarowane dodatkowe pomieszczenia przeznaczone na świadczenia usług rehabilitacji ogólnej w zakresie chorób układu kostno-mięśniowego.

Placówka w Czarnieckiej Górze otrzymała dofinansowanie w wysokości 735 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna. Ogólna wartość projektu to 2 mln 176 tys. zł. – To kolejna umowa z placówką, która prowadzi rehabilitację i która dzięki unijnemu wsparciu będzie mogła świadczyć usługi rehabilitacyjne na jak najwyższym poziomie – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. Dodaje on, że nie bez znaczenia jest również to, że realizacja projektu przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne.