Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
SEDNO SPRAWY PLUS
Jacek Prusinowski
Patron dnia: św. Mamer, biskup              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Ruda Malenicka, Wilczkowice
Dziś jest: Wtorek, 11 maja 2021

Przysucha

Jest pozwolenie na budowę zbiornika wodnego w gminie Odrzywół

wtorek, 15 grudnia 2020 13:27 / Autor: Radosław Mizera
foto: AElliot/pixabay
Radosław Mizera

W miejscowości Wysokin w powiecie przysuskim powstanie zbiornik wodny. Jego powierzchnia będzie wynosić ponad 10 hektarów, w tym prawie 7 ha lustra wody. Pod koniec 2021 roku gmina Odrzywół będzie mogła przystąpić do przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

- Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, jednostki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wydał nam jedno z najważniejszych pozwoleń na budowę zbiornika wodnego "Wysokin" - powiedział wójt gminy Marian Kmieciak.

Gmina posiada już pozytywną decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na lokalizację zbiornika w strefie zalewowej. Gmina oczekuje też na uzgodnienie decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Wójt Kmieciak dodał, że pozytywne uzgodnienie z RDOŚ jest obligatoryjne. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na początku roku, ze względu na epidemię zawiesił postępowanie, a po wznowieniu nakazał ponowną inwentaryzację przyrodniczą obszaru planowanej budowy i przylegających działek. Pierwsza inwentaryzacja i raport oddziaływania na środowisko zostały już wykonane 8 lat temu, ale RDOŚ nie uwzględnił tego faktu. Ponowną, roczną inwentaryzację przyrodniczą w okolicach projektowanego zbiornika wykonuje, wyłoniona w postepowaniu ofertowym, firma z Krakowa - infomuje wójt gminy.

Po zakończeniu inwentaryzacji w 2021r i uzyskaniu uzgodnienia z RDOŚ gmina Odrzywół wyda decyzje środowiskową i następnie decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ostatnim akordem przygotowań będzie uzyskanie pozwolenia budowlanego od Starostwa Powiatowego. Przy pozytywnym nastawieniu RDOŚ, gmina zakończy postępowanie pod koniec 2021 r. i będzie mogła przystąpić do przetargu.

Zbiornik będzie napełniony przy pomocy łagodnego piętrzenia, które nie będzie stanowić biologicznej przeszkody dla ryb. Na zalewie zaprojektowane są trzy wyspy. Zbiornik będzie miał charakter retencyjny, przeciwpowodziowy i rekreacyjny. Kosztorys zbiornika opiewa na kwotę 15 mln zł.