Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
LUDZKIM GŁOSEM
Patrycja Michońska
Patron dnia: św. Małgorzata Węgierska, dziewica
Dziś jest: Poniedziałek, 18 stycznia 2021

Opoczno

Propozycje grantów są, wkrótce głosowanie

poniedziałek, 11 stycznia 2021 15:36 / Autor: Marcin Prejs
Marcin Prejs

Budowa siłowni zewnętrznej, doposażenie placu zabaw czy zakup defibrylatorów – to tylko niektóre z propozycji zgłoszonych w ramach grantów obywatelskich w gminie Drzewica. Na 31 propozycji 26 spełniło wymogi formalne.

Propozycje do grantów obywatelskich mieszkańcy gminy Drzewica mogli składać od 23 listopada do 18 grudnia 2020 roku. Do drzewickiego urzędu napłynęło w tym czasie 31 propozycji. Poddane zostały one prawnej, formalnej i finansowej weryfikacji. Wszelkie wymogi spełniło 26 projektów. Oto ich lista:

WYNIKI WERYFIKACJI PROJEKTÓW OBYWATELSKICH ZGŁOSZONYCH W RAMACH PIERWSZEGO ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INICJATYWY „GRANT OBYWATELSKI 2021”

Lp.

Miejsce realizacji

Tytuł zadania

Znacznik

Uzasadnienie

1.

Idzikowice

Siłownia zewnętrzna w Idzikowicach.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

2.

Drzewica

Przyszła pora na ogród dla Seniora.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

3.

Werówka

Aktywni sportowo.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

4.

Werówka

Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w Werówce do celów rekreacyjnych.

Nieprzyjęty

Wartość opisanych urządzeń przewyższa kwotę zabezpieczoną.

5.

Werówka

Garaż blaszany przy świetlicy.

Nieprzyjęty

Brak możliwości lokalizacji garażu zgodnie z warunkami technicznymi.

6.

Radzice Małe

Altana dla mieszkańców przy świetlicy wiejskiej w Radzicach Małych.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

7.

Brzustowiec

Utwardzenie drogi wzdłuż torów kolejowych.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

8.

Giełzów

Zakup i montaż trzech lamp oświetlenia ulicznego w m. Giełzów.

Nieprzyjęty

Wartość zadania przewyższa kwotę zabezpieczoną.

9.

Krzczonów

Utworzenie przestrzeni aktywności fizycznej – montaż urządzeń siłowni plenerowej.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

10.

Jelnia

Budowa zakątka rekreacyjnego przy świetlicy w Jelni.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

11.

Trzebina

Wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w zmywarkę naczyń. Tablice informacyjne na poszczególne dzielnice.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

12.

Radzice Duże

Odnowa elewacji na budynku OSP Radzice.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

13.

Drzewica

Powszechny dostęp do urządzeń ratujących życie (defibrylatorów AED).

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

14.

Żardki

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żardki.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

15.

Brzuza

Doposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzuza.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

16.

Trzebina

Przystanek autobusowy dla Trzebiny.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

17.

Krzczonów

Daleki widok. Krzczonów.

Nieprzyjęty

Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.

18.

Drzewica

Rozbudowa oświetlenia na Os. Mieszka I-go.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

19.

Drzewica

Kolorowy plac zabaw LAS.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

20.

Strzyżów

Rodzinny Rajd Rowerowy.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

21.

Drzewica

Quest turystyczny o tematyce sportowej.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

22.

Drzewica

„Zasłuchaj się w Drzewicy” – audiobook monografii Drzewicy.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

23.

Drzewica

Książka – album o historii łowiectwa w Drzewicy.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

24.

Drzewica

Międzypokoleniowe spotkania rekreacyjno-sportowe.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

25.

Dąbrówka

Dzień Dziecka dla mieszkańców wsi Dąbrówka.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

26.

Strzyżów

Wycieczka jednodniowa.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

27.

Werówka

Wycieczka jednodniowa w Góry Świętokrzyskie mieszkańców wsi Werówka.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

28.

Strzyżów

Piknik rodzinny.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

29.

Zakościele

Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Zakościele.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

30.

Brzustowiec

Podniesienie bezpieczeństwa wsi Brzustowiec poprzez zwiększenie potencjału ratowniczo-gaśniczego OSP Brzustowiec.

Nieprzyjęty

Zakres wniosku niezgodnyz katalogiem zadań nieinwestycyjnych określonym w zarządzeniu

31.

Świerczyna

Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Świerczyna.

Przyjęty

Wniosek spełnia wymogi formalne.

 

 Projekty, które spełniły wymogi formalne, zostaną dopuszczone do drugiego etapu konsultacji, a więc publicznego głosowania. Głosowanie w formie tradycyjnej oraz elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Gminy Drzewica zostanie przeprowadzone w dniach 18-29 stycznia 2021 roku, wyjaśnia burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski.

Głosowanie odbędzie się w tych miejscowościach, w których co najmniej dwa zgłoszone wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną.

Prawo do głosowania przysługuje każdemu mieszkańcowi Gminy Drzewica - z zachowaniem zasady, że:

1) każdy mieszkaniec miasta Drzewica może oddać tylko jeden głos na jeden projekt obywatelski, który będzie realizowany na terenie miasta Drzewica;

2) każdy mieszkaniec sołectwa może oddać tylko jeden głos na jeden projekt obywatelski, który będzie realizowany na terenie tego sołectwa.

Wyniki głosowania będą znane do 12 lutego. Łączna kwota przeznaczona na realizację wszystkich zadań wynosi 200 tys. zł.