Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Dominik Savio
Dziś jest: Wtorek, 09 marca 2021

REGION

Jedna czwarta mieszkańców Mazowsza to seniorzy

środa, 20 stycznia 2021 18:31 / Autor: Kamil Zapora
fot. Julim6/Pixabay.com
Kamil Zapora

Najpoważniejszym wyzwaniem rozpoczętej niedawno akcji szczepień przeciw COVID-19 jest dotarcie do jak największej liczby seniorów. Nie jest to łatwe zadanie, bo jest to grupa bardzo liczna - w województwie mazowieckim osoby w wieku 60+ stanowią jedną czwartą ludności.

25,1 % mieszkańców województwa mazowieckiego stanowią osoby powyżej 60 roku życia. 41,2% z nich to mężczyźni, a 58,8% kobiety. 68,2% mieszka w mieście, a 31,8% na wsi.

Ludność w wieku 60 lat i więcej według grup wiekowych przedstawia się następująco:60–69 lat — 706,7 tys. (51,9%), 70–79 — 398,3 tys. (29,3%) i 80 lat i więcej — 256,2 tys. (18,8%).

Na każde sto dzieci w wieku do 14 lat przypada 112 osób w wieku 65 lat i więcej.

W 2019 roku osobom w wieku 65 lat i więcej udzielono 7126,3 tys. porad podstawowej opieki zdrowotnej. Jest to wzrost o 3,8% w stosunku do roku 2018. Liczba porad specjalistycznej lekarskiej opieki zdrowotnej wyniosła w 2019 roku 5739,2 tys. co daje wzrost o 3,4% w stosunku do 2018. Od roku 2018 do 2019 spadła natomiast liczba lekarzy geriatrów o 17,6%.

Jakie aktywności preferują osoby starsze? Wśród osób powyżej 60 roku życia 15,4% preferuje czytelnictwo, 19,3% jest członkiem grup artystycznych, 37,7% należy do kół, klubów i sekcji, a 20,6% to absolwenci kursów.

Przedstawione dane zostały przygotowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie.