Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Jan Boży, zakonnik
Dziś jest: Poniedziałek, 08 marca 2021

Radomskie

Jedlnia-Letnisko chce być miastem. Jest inicjatywa wójta Leśnowolskiego

czwartek, 21 stycznia 2021 13:40 / Autor: Michał Kaczor
fot. jedlnia.pl
Michał Kaczor

Czy Jedlnia-Letnisko stanie się miastem? Na sesji rady gminy 25 stycznia wójt Piotr Leśnowolski przedstawi projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statusu miasta.

Na poniedziałkowej sesji w punkcie dotyczącym spraw różnych wójt Piotr Leśnowolski ma przedstawić projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy dotyczących nadania statusu miasta.

Konsultacje mają być przeprowadzone jeszcze zimą w formie pisemnej w punktach konsultacyjnych.

W uzasadnieniu wójt pisze o bogatej historii gminy, rozbudowującej się infrastrukturze oraz instytucjach o charakterze miastotwórczym. Jako zalety uzyskania praw miejskich podaje aktywizację gospodarczą, dostęp do większych środków z funduszy europejskich, wzrost znaczenia i atrakcyjności turystycznej.

Jeśli w przyszłości rząd zdecyduje o nadaniu praw miejskich, zacznie funkcjonować nazwa Miasto i Gmina Jedlnia-Letnisko.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy składa do 31 marca wniosek o nadanie praw miejskich do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody, poprzedzony przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami w tej sprawie.