Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRYWATKA Z RADIEM PLUS
Marek Sierocki
Patron dnia: św. Leander, biskup
Dziś jest: Sobota, 27 lutego 2021

Końskie

Unijne pieniądze na gospodarkę odpadami

środa, 27 stycznia 2021 14:14 / Autor: Marcin Prejs
Fot. pasja1000/Pixabay
Marcin Prejs

Gmina Końskie dostała unijne dofinansowanie na rozbudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął konkurs z zakresu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie trafi do dwóch gmin: Morawica i Końskie, a wspólnym mianownikiem obu projektów jest poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich otrzymało dofinansowanie w wysokości 568 tys. zł na realizację projektu „Rozbudowa PSZOK na terenie RZZO dla mieszkańców gminy Końskie”. Jego całkowita wartość to 822 tys. zł. W ramach inwestycji zostanie rozbudowana wiata magazynowa, która będzie mogła przyjmować ok. 8 ton odpadów na dobę. Zaplanowano także utwardzenie terenu, dzięki czemu zacznie on pełnić funkcję placu manewrowego. Dodatkowo w działającym już Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zostanie wydzielone miejsce magazynowania przeterminowanych leków i chemikaliów.

Gmina Morawica na rozbudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych otrzymała 605 tys. zł. Całkowita wartość projektu zamknęła się w kwocie 1 mln 823 tys. zł. – Konkursy ogłaszane w ramach działania „Gospodarka odpadami” mają jeden cel - wspierać przedsięwzięcia z zakresu racjonalizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ten postulat wpisuje się w działania związane z ochroną środowiska, na które kładziemy nacisk w kończącej się właśnie perspektywie finansowej Unii Europejskiej i które będą jednym z głównych wyzwań w nadchodzących latach – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.