Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
TRANSMISJA MSZY ŚW.
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Gemma Galgani, dziewica
Dziś jest: Niedziela, 11 kwietnia 2021

Kozienice

Modernizacja linii energetycznej Kozienice-Puławy. Czego należy się spodziewać?

wtorek, 09 lutego 2021 07:44 / Autor: Kamil Zapora
ilustracja przykładowa, fot. Couleur/Pixabay.com
Kamil Zapora

W październiku rozpocznie się wymiana przewodów odgromowych linii 220 kV relacji Kozienice – Puławy. Jeśli na waszej działce stoi słup energetyczny tej linii, powinniście spodziewać się odwiedzin przedstawicieli wykonawcy prac.

Celem zaplanowanych prac jest poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania linii, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do miejscowości znajdujących się w jej sąsiedztwie. Zadanie będzie realizowane przez firmę ENPROM, działającej w imieniu Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.

Wspomniana linia powstała w 1970 r. i od tego czasu nieprzerwanie zapewnia dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji niektóre elementy infrastruktury kwalifikują się do wymiany.

Przebieg linii, podobnie jak jej napięcie, pozostaną bez zmian. Prowadzone prace obejmą zawieszenie nowego przewodu odgromowego, który zabezpieczy linię przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie burzy.

Konieczność ingerencji w nieruchomości prywatne będzie niewielka. Podczas realizacji prac, wejście na działki ze stanowiskami słupów zostanie ograniczone do niezbędnego minimum – nowy przewód będzie wciągany przy pomocy przewodu istniejącego bez jakiejkolwiek ingerencji w pozostałe działki.

Przed rozpoczęciem prac właściciele działek, na których prowadzone będą prace, zostaną odwiedzeni przez przedstawicieli wykonawcy w celu podpisania stosownych dokumentów. Wykonawca zobowiąże się w nich m.in. do uporządkowania terenu po zakończeniu prac budowlanych, a także wypłaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia. Dokładna wartość odszkodowania będzie określana po wykonaniu prac. Wtedy sporządzony zostanie protokół, w którym odnotowane zostaną wszystkie powstałe szkody wraz z określeniem kwoty rekompensaty. Protokół podpisuje przedstawiciel i właściciel nieruchomości, bądź upoważniona przez niego osoba. Zapisy protokołu, w tym kwota odszkodowania, są w zdecydowanej większości przypadków ustalane z właścicielem w drodze porozumienia, ewentualnie przy wsparciu rzeczoznawcy majątkowego, który sporządza operat szacunkowy.

Podczas spotkań ustalone zostaną również warunki wejścia na nieruchomości. Właścicielom działek zostanie zaprezentowany plan i harmonogram pracy na ich terenie. Podobne uzgodnienia prowadzone będą z właścicielami tych działek, przez które będziemy chcieli jedynie przejechać.

W sprawach formalno-prawnych, wykonawca sukcesywnie kontaktuje się z częścią właścicieli nieruchomości już od stycznia tego roku. Rozpoczęcie prac w zakresie wymiany przewodów odgromowych planowane jest na październik 2021 r. Zakończenie wszelkich robót budowlanych zaplanowano na maj 2022 r.