Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: św. Anzelm z Canterbury, biskup i doktor Kościoła
Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Kamień, Brzustów
Dziś jest: Środa, 21 kwietnia 2021

Mazowsze

ZUS przypomina: czas na coroczne rozliczenie dorabiających seniorów

piątek, 26 lutego 2021 11:56 / Autor: Elżbieta Warchoł
pixabay/_Alicja
Elżbieta Warchoł

Dorabiałeś w ubiegłym roku do emerytury lub renty? Pamiętaj, aby poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. Termin to 1 marca.

Wcześniejsi emeryci i renciści, którzy w 2020 r. pracowali zawodowo, powinni do 1 marca powiadomić ZUS o osiągniętych w ubiegłym roku przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym - w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy. Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia pracodawcy zatrudniającego emeryta lub rencistę - mówi Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego. Osoby opłacające składki same za siebie (np. prowadzący działalność gospodarczą) powinny przedstawić oświadczenie o wysokości przychodu. Za przychód uważa się wtedy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zaświadczenie lub oświadczenie należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę. W przypadku nieprzekazania do urzędu powyższych informacji ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia, a nawet zażądać zwrotu niesłusznie pobranych pieniędzy. Dzieje się tak, ponieważ osiągany przez emeryta lub rencistę przychód może wpływać na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia - dodaje Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego. Ile można dorobić?Zmniejszeniu podlega wcześniejsza emerytura i renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. W 2020 r. kwoty te kształtowały się następująco:- 1-2/2020. 70% - 3 452,20 zł, 130% - 6 411,10 zł- 3-5/2020. 70% - 3 639,10 zł, 130% - 6 758,20 zł- 6-8/2020. 70% - 3 732,10 zł, 130% - 6 931,00 zł- 9-11/2020. 70% - 3 517,20 zł, 130% - 6 531,90 zł- 12/2020. 70% - 3 618,30 zł, 130% - 6 719,70 złRoczna kwota przychodu. 70% - 43 187,90 zł, 130% - 80 205,20 złGdy przekroczony zostaje próg 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie zmniejsza się o kwotę przekroczenia, maksymalnie zaś (gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia) o kwotę:- w okresie 1-2/2020• 599,04 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy • 449,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;• 509,22 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.w okresie 3-12/2020• 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy • 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;• 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.Osoba na powszechnej emeryturze dorabia bez ograniczeńEmeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a także osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń, mogą zarobkować bez ograniczeń. Oznacza to także, że nie muszą powiadamiać ZUS o osiąganych zarobkach - mówi Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego.

Tag:
ZUS