Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: święci Filip i Jakub Młodszy, Apostołowie              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Stanowiska
Dziś jest: Czwartek, 06 maja 2021

REGION

Są pieniądze na staże, dofinansowanie stanowisk pracy i zakładanie firm

wtorek, 09 marca 2021 13:30 / Autor: Monika Nowakowska
foto: Free-Photos/pixabay
Monika Nowakowska

Ogromne zainteresowanie stażami i doposażaniem stanowisk pracy w Radomiu i regionie radomskim - Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu rozpatruje wnioski i dzieli pieniądze na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych poniżej 30. roku życia oraz osób zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Na staże radomski "pośredniak" przeznaczy w tym roku rekordową kwotę ok. 12 mln złotych. To trzykrotnie więcej pieniedzy niż w roku ubiegłym - chwali dyr. PUP-u Sebastian Murawski. W 2020 roku z tej formy aktywizacji skorzystało 550 osób. W styczniu i lutym tego roku zgłosiło się już 119 zainteresowanych - dodaje dyrektor:

- Z pieniędzy przeznaczonych na staże wykorzystaliśmy już 1 mln 176 tys. złotych. Cały czas na bieżąco rozpatrujemy te wnioski - mówi Sebasitian Murawski. Stażysta, który decyduje się na odbycie tej formy aktywizacji otrzymuje co miesiąc tzw. stypendium stażowe w wysokości 1440 złotych. Ze staży mogą skorzystać osoby w różnym wieku.

Z tej formy aktywizacji chętnie korzystają też mieszkańcy powiatu przysuskiego. Od połowy stycznia zgłosiło się już około 140 zainteresowanych w wieku do 30 lat i powyżej. - Urząd rozdysponował już 1 mln 923 tysiące złotych - mówi Waldemar Kwiatkowski, pełniący obowiązki dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze:

Kolejną bardzo popularną formą wsparcia, z której korzystają bezrobotni są pieniądze na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. O jednorazową dotację w wysokości do 25 tys. złotych mogą ubiegać się: osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu, które w dniu przystąpienia do projektu nie ukończyły 30. roku życia. - Osoba zainteresowana założeniem firmy może przeznaczyć te pieniądze na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia - dodaje Sebastian Murawski:

Bezrobotni decydują się głównie na otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetycznych w przypadku kobiet oraz remontowo-budowlanych i brukarskich w przypadku mężczyzn.

Na wsparcie mogą liczyć także przedsiębiorcy zainteresowani zatrudnieniem osoby bezrobotnej:

- Przedsiębiorca może ubiegać się o 25 tys. złotych na zakup urządzeń, sprzętu czy wyposażenia na stworzenie nowego stanowiska pracy - dodeje dyrektor radomskiego "pośredniaka".

Osoby zainteresowane wsparciem mogą składać wnioski:

- pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. ks. Łukasika 3, 26-612 Radom

- osobiście w kancelarii urzędu

Pracownicy urzędu zachęcają też do składania wniosków drogą elektroniczną. Wzór wniosku oraz niezbędne załączniki i informacje można znaleźć na stronie internetowej PUP w Radomiu.