Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Węgrzyn, Zaborowice
Dziś jest: Niedziela, 16 maja 2021

Mazowsze

7,5 mln złotych na wypoczynek dla dzieci

czwartek, 18 marca 2021 10:40 / Autor: Magdalena Król
Fot.: Eirena/pixabay.com
Magdalena Król

Z budżetu Mazowsza zostanie przeznaczone 7,5 mln złotych na dwie cykliczne inicjatywy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: „Na wakacje po uśmiech” oraz „Pogodne lato”, które dają możliwość spędzenia letniej przerwy w sposób zorganizowany – zarówno z atrakcjami, jak i działaniami promującymi zdrowy styl życia.

Akcja „Na wakacje po uśmiech” skierowana jest do dzieci i młodzieży również z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu. Ma być ona wsparciem programów profilaktycznych czy socjoterapeutycznych.

– Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza wiele konkursów. Kolejny to konkurs na 1,5 mln zł na organizację wakacji po uśmiech. Zapraszamy wszystkie organizacje, żeby składały oferty. Chcemy skierować ten nasz projekt do dzieciaków, które funkcjonują w rodzinach uzależnionych alkoholem - mówiła Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej już od 15 lat organizuje otwarty konkurs ofert m.in. dla organizacji pozarządowych. Jest to zorganizowany letni wypoczynek na terenie Polski, który trwa minimum 14 dni oraz obejmuje realizację programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Udział w projekcie gwarantuje każdemu uczestnikowi m.in. 25-godzinny program z zakresu problematyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia. Program jest zaplanowany i zrealizowany przez wyspecjalizowaną kadrę z uprawnieniami. Dotychczas skorzystało z niego 15,7 tys. osób.

Dodatkowo od 19 lat chorągiew mazowiecka ZHP wspólnie z samorządem województwa organizuje obozową akcję letnią pod hasłem „Pogodne Lato”. Co roku bierze w niej udział około 1500 dzieci z 35 powiatów z Mazowsza. Dotychczas skorzystało z tak zorganizowanej akcji 27,5 tys. osób. Jest to 14-dniowy wypoczynek dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat. W trakcie trwania wszystkich turnusów realizowany jest program profilaktyczno-terapeutyczny promujący zdrowy styl życia i poruszający problematykę uzależnień.

– Nabór do „Pogodnego Lata” będzie odbywał się przy udziale gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, powiatowych ośrodków pomocy rodzinie, miejskich ośrodków pomocy społecznej czy przy współpracy z pedagogami szkolnymi oraz świetlicami środowiskowymi – wyjaśnia Mariusz Budziszewski, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

W sumie na trzyletnią akcję przeznaczonych jest łącznie 6 mln zł – zarówno w tym roku, jak i w dwóch kolejnych po 2 mln zł. Oferty można składać do 26 marca. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi 19 maja 2021 r.