Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: św. Mamer, biskup              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Ruda Malenicka, Wilczkowice
Dziś jest: Wtorek, 11 maja 2021

Końskie

Czas na Świętokrzyskie Victorie

wtorek, 13 kwietnia 2021 13:15 / Autor: Marcin Prejs
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Marcin Prejs

Do końca kwietnia można zgłaszać kandydatury do nagrody Świętokrzyska Victoria. Przyznawane są one w trzech kategoriach: osobowość, przedsiębiorczość oraz samorządność.

Ideą nagrody Świętokrzyska Victoria jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Statuetki otrzymują te podmioty, które poprzez swoją działalność podnoszą znaczenie Województwa Świętokrzyskiego. Celem nagrody jest również wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie regionu oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: „samorządność” (dla gmin i powiatów), „osobowość” (dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, regionalistów, itp.)

i „przedsiębiorczość”. W tegorocznej edycji zostały wprowadzone dodatkowe kryteria w kategoriach „przedsiębiorczość” oraz „samorządność” dotyczące działań prowadzonych w walce z COVID-19, np. ochrona stanowisk pracy lub inne dodatkowe rozwiązania przeciwdziałające rozwojowi pandemii czy też niwelujące jej społeczno-gospodarcze skutki.

Tegoroczna edycja będzie już 13. w historii nagrody. Nadsyłanie wniosków we wszystkich kategoriach trwa do 30 kwietnia. Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła przyzna po pięć nominacji w każdej kategorii, następnie wyłoni laureatów trzynastej edycji Świętokrzyskiej Victorii. Uroczysta gala, podczas której ogłoszone zostaną wyniki, zaplanowana została 25 czerwca 2021 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

Zgłoszenia kandydatów do nagrody należy przesyłać:

pocztą elektroniczną na adres:

lub pocztą tradycyjną na adres:

Gabinet Marszałka Województwa

Sekretariat Nagrody „Świętokrzyska Victoria”

pokój nr 1

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3