Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRYWATKA Z RADIEM PLUS
Marek Sierocki
Patron dnia: św. Stanisław, biskup i męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Skotniki
Dziś jest: Sobota, 08 maja 2021

Mazowsze

Samorząd Mazowsza zaprasza na konkurs dla młodych smakoszy ekologicznej żywności

środa, 14 kwietnia 2021 10:42 / Autor: Monika Nowakowska
foto: pixabay/MIX-Company
Monika Nowakowska

Już po raz osiemnasty uczniowie szkół podstawowych będą mieli okazję do wykazania się wiedzą na temat ekologicznego rolnictwa oraz produktów z niego pochodzących. Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie pod nazwą „Smak ekologicznej żywności”.

Jedzenie jest nieodłączną częścią naszego życia, a rynek spożywczy jest bardzo bogaty. Ekologiczna żywność to i zdrowie, i smak. To także doskonałe rozwiązanie zarówno dla osób, które zwracają uwagę na pochodzenie i jakość wybieranego jedzenia, jak również dzieci i alergików. Ale, jak rozpoznać to najbardziej wartościowe? Które produkty wybierać, a które omijać szerokim łukiem? Na te i wiele innych pytań będą musieli znać odpowiedź uczestnicy XVIII edycji konkursu „Smak ekologicznej żywności”.

Tematyka i cel konkursu nawiązują do zagadnień rolnictwa ekologicznego, problemów związanych z wpływem skutków zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska na rolnictwo, znaczenia żywności o podwyższonej jakości - certyfikowanej, etykietowanej znakiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz ich miejsca w piramidzie żywieniowej. Przygotowując się do konkursu należy uwzględnić takie zagadnienia, jak żywność ekologiczna, bioróżnorodność, poszanowanie żywności (food waste), nie marnowanie żywności (zero waste), instytucje zajmujące się zagadnieniem ekologii i żywności w Polsce i na świecie - mówi wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska:

Celem Konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu żywności podwyższonej jakości, popularyzacja zdrowego odżywiania w połączeniu z rozwijaniem wrażliwości ekologicznej u dzieci, uświadamianie konieczności podejmowania działań na rzecz poszanowania żywności, czy podwyższenie wiedzy z zakresu żywności ekologicznej pochodzącej z Mazowsza, atrakcji kulinarnych Mazowsza wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych oraz produktów regionalnych z logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie dwóch grup wiekowych: klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas VII-VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap potrwa od 6 kwietnia do 21 maja

- zgłoszenie placówki na formularzu zgłoszeniowym – do 30 kwietnia;

- samodzielne przeprowadzenie przez placówkę etapu szkolnego konkursu;

- wyłonienie w drodze eliminacji maksymalnie 4 przedstawicieli placówki, tj. po dwóch z każdej z grup wiekowych, którzy uzyskali największą liczbę punktów i będą reprezentować placówkę w II etapie konkursu.

II etap potrwa od 24 maja do 30 września

- organizator ustala termin, miejsce oraz formę (online lub stacjonarnie w Warszawie) przeprowadzenia II etapu konkursu, o czym placówki zostaną poinformowane na piśmie;

- rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz 10 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

II etap poprzedza zgłoszenie na formularzu zgłoszeniowym w terminie do 31 maja maksymalnie 4 przedstawicieli placówki wraz z wypełnionym oświadczeniem w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, wypełnionym przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. O terminowym zgłoszeniu decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu kompletnych dokumentów.

Na laureatów czekają dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, e-mail: lub pod numerem: (22)-59-79-146.