Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRYWATKA Z RADIEM PLUS
Marek Sierocki
Patron dnia: św. Stanisław, biskup i męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Skotniki
Dziś jest: Sobota, 08 maja 2021

Mazowsze

Mazowsze otrzymało prawie 17,7 mln zł z PFRON-u

środa, 21 kwietnia 2021 14:28 / Autor: Magdalena Król
fot. stevepb/pixabay.com
Magdalena Król

Ponad 17 mln zł ułatwi działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w województwie mazowieckim. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Radni przyjęli podział tych funduszy.

Największa część trafi do zakładów aktywności zawodowej. Są też środki na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnością.

– Mamy kolejny rok, w którym rytm pracy narzuca wszystkim epidemia. Dotyczy to również miejsc pracy osób z niepełnosprawnościami – grupy szczególnie teraz wymagającej wsparcia. Dlatego zwiększyliśmy kwotę dofinansowania dla zakładów aktywności zawodowej o 596 tys. zł. W obecnej sytuacji epidemiologicznej zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami ma nie tylko wymiar ekonomiczny, ale jest ważna społecznie, a także z psychologicznego punktu widzenia – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Ponad 8,7 mln zł przeznaczonych jest na działalność zakładów aktywności zawodowej. Ze względu na przedłużający się stan epidemii, niezbędne są dalsze działania na rzecz utrzymania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, a także zachowanie płynności finansowej samych zaz-ów.

Prace budowlane mogą dotyczyć tylko takich obiektów, które służą rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Na podstawie wnioskowanych kwot, ustalono, że na ten cel zabezpieczonych będzie 5,6 mln zł, przy czym część tych środków przeznaczonych jest również na finansowanie trwających już projektów, realizowanych w ramach tzw. umów wieloletnich.

Dodatkowo ponad 3,3 mln zł to pula na dofinansowanie działań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami prowadzonych przez fundacje i organizacje pozarządowe.

– Duże wsparcie przeznaczone jest na aktywizację zarówno samego środowiska osób niepełnosprawnych, jak i organizacji pozarządowych działających w tym obszarze. Zachęcamy, by sięgać po te środki, bo widać efekty naszej dobrej współpracy – wyjaśnia Piotr Kandyba, przewodniczący sejmikowej komisji polityki społecznej i prorodzinnej.

Wsparcie może objąć siedem obszarów. Jednym z nich jest organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

Może być to również organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy, prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć. Dofinansowanie można uzyskać na działania na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy.

O środki można ubiegać się też przy organizacji regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników. Wsparciem objęte mogą być świadczenia usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.