Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: święci Jan Fisher, biskup, i Tomasz More, męczennicy              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Kierz Niedźwiedzi, Majdów
Dziś jest: Wtorek, 22 czerwca 2021

Opoczno

Opoczno i Poświętne zacieśniają współpracę

środa, 05 maj 2021 12:44 / Autor: Marcin Prejs
Fot. Gmina Poświętne
Marcin Prejs

List intencyjny o współpracy podpisały jednostki kultury w Opocznie i Poświętnem.

Miejski Dom Kultury w Opocznie i Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem zacieśniają współpracę. – Dzięki niej mieszkańcy gminy Poświętne będą mogli korzystać z placówek zlokalizowanych w Opocznie, a mieszkańcy Opoczna częściej będą odwiedzali zaprzyjaźnioną gminę Poświętne, by korzystać choćby z jej bogatych walorów turystycznych. Będą mogli też zapoznawać się ze znajdującymi się tu zabytkami czy miejscami pamięci – wyjaśnia wójt Poświętnego Michał Franas. Jak dodaje, podpisany między jednostkami kultury list intencyjny otwiera także współpracę między samymi samorządami.

Z podpisanego porozumienia między instytucjami kultury cieszy się Tomasz Łuczkowski, zastępca burmistrza Opoczna. Jak podkreśla, podpisany dokument stwarza szansę na korzystanie z walorów gminy Poświętne nie tylko dla opoczyńskiej młodzieży, ale także dla seniorów działających przy opoczyńskim domu kultury.

List intencyjny podpisała Małgorzata Młynarczyk-Madej, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem oraz Zdzisław Miękus, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie. Zdzisław Miękus przypomina, że jednostki kultury już rozpoczęły współpracę między sobą, a podpisany dokument formalnie ją potwierdza.

Podpisany list intencyjny otwiera szansę na szerszą współpracę między jednostkami kultury. Współpracę nawiązują też same samorządy. Wkrótce wspólnie złożą wniosek do RPO na odnawialne źródła energii.

List intencyjny między jednostkami kultury podpisany został w Poświętnem w obecności włodarzy gmin: Michała Franasa oraz burmistrza Dariusza Kosno i jego zastępcy Tomasza Łuczkowskigo. Do Poświętnego przyjechali też szefowie innych opoczyńskich jednostek kultury: Adam Grabowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie i Jerzy Misiurski, dyrektor Biblioteki Publicznej w Opocznie. Z kolei Gminę Poświętne reprezentował jeszcze Kazimierz Wiechecki, przewodniczący rady.