Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJOWA POCZTA MARKA SIEROCKIEGO
Marek Sierocki
Patron dnia: bł. Jolenta, księżna, zakonnica              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Krasna
Dziś jest: Wtorek, 15 czerwca 2021

Mazowsze

Prawie 21,5 mln dla mazowieckich samorządów w ramach Funduszu Solidarnościowego

czwartek, 06 maj 2021 08:36 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: pixabay/klimkin
Elżbieta Warchoł

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego 170 umów na realizację tegorocznych edycji Programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Mazowieckie samorządy na mocy zawartych umów otrzymają z Funduszu Solidarnościowego w sumie blisko 21,5 mln zł dofinansowania do systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin (opiekunów) w województwie mazowieckim.

W ramach Programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” do mazowieckich samorządów trafi łącznie 21 453 623,37 zł.

Program „Opieka wytchnieniowa”. W ramach edycji 2021 Programu „Opieka wytchnieniowa” Wojewoda Mazowiecki przekaże 98 mazowieckim samorządom łącznie 7 599 962,15 zł z przeznaczeniem na objęcie opieką wytchnieniową 1 248 osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin, w tym:

  • 770 osób w ramach pobytu dziennego przez 85 gmin
  • 205 osób w ramach pobytu całodobowego przez 24 gminy
  • 273 osób w ramach specjalistycznego poradnictwa przez 7 powiatów

18 gmin otrzymało środki na opiekę wytchnieniową realizowaną zarówno w ramach pobytu dziennego jak i całodobowego. Wśród beneficjentów są gminy i powiaty z regionu radomskiego między innymi: Radom, Białobrzegi, Przysucha, Klwów, Kozienice, Wieniawa, Borkowice,  Rzeczniów, Przyłęk czy Wierzbica.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. W ramach edycji 2021 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Wojewoda Mazowiecki przekaże 72 mazowieckim samorządom, w tym 61 gminom i 11 powiatom, łącznie 13 853 661,22 zł na objęcie usługami asystenckimi 944 osoby z niepełnosprawnościami i zatrudnienie w tym celu 567 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania wsparcie otrzymały także gminy i powiaty z regionu radomskiego między innymi: Rzeczniów, Radom, Kowala, Borkowice, Iłza, Szydłowiec, Kozienice, Odrzywół, Przsucha. 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności/osób z orzeczeniami równoważnymi i dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, z których minimum 70 procent stanowią osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Samorządy, które otrzymały wsparcie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Gminy:

Rzeczniów - 13 tys. zł

Wieniawa - 36 tys. zł

Kowala - 80 tys. zł

Promna - 131 tys. zł

Borkowice - 179 tys. zł

Garbatka-Letnisko 192 tys. zł

Iłża - 234 tys. zł

Odrzywół - 325 tys. zł

Kozienice - 457 tys. zł

Białobrzegi - 365 tys. zł

 Powiat:

Białobrzeski - 312 tys. zł

Kozienicki - 422 tys. zł

Przysuski - 1 mln 619 tys. zł

Szydłowiecki - 323 tys. zł

 Samorządy, które otrzymały wsparcie w ramach programu „Opieka wytchnieniowa

Powiaty:

Szydłowiecki - 24 tys. zł

Białobrzeski - 112 tys. zł

Przysuski - 163 tys. zł

Gmina:

Borkowice - 51 tys. zł

Rzeczniów - 39 tys. zł

Przyłęk - 46 tys. zł

Warka - 97 tys. zł

Wierzbica - 51 tys. zł

Wieniawa - 66 tys. zł

Kozienice - 206 tys. zł

Gielniów - 343 tys. zł

Potworów - 93 tys. zł

Miasta:

Radom - 140 tys. zł

Białobrzegi - 105 tys. zł

Przysucha - 225 tys. zł