Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: bł. Jolenta, księżna, zakonnica              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Krasna
Dziś jest: Wtorek, 15 czerwca 2021

REGION

40 milionów na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

piątek, 07 maj 2021 14:29 / Autor: Kamil Zapora
foto: klimkin/pixabay
Kamil Zapora

Przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu to wyzwanie dla współczesnego świata. Do wykluczenia prowadzą niepełnosprawność, bezrobocie, bezdomność, uzależnienia, samotność i ubóstwo. Samorząd Mazowsza przeznaczy na ten cel ponad 40,2 mln zł. Część pieniędzy trafi do powiatu szydłowieckiego i przysuskiego.

Dzięki funduszom europejskim można pomagać mieszkańcom Mazowsza, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Dofinansowanie ze środków europejskich trafi do 38 beneficjentów, a zaplanowane działania będą miały charakter społeczny, edukacyjny, zawodowy, a także zdrowotny.

- Osoby doświadczające wykluczenia społecznego są zagubione, nie wierzą w siebie, brak im motywacji do zmian. Realizowane projekty pozwalają w indywidualny sposób zaplanować wsparcie dla każdego uczestnika. Pokonywanie własnych barier jest bardzo trudne, ale najważniejsze to zrobić ten pierwszy krok – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Dotychczas dzięki środkom europejskim i zaangażowaniu beneficjentów, możliwa jest realizacja ponad 350 projektów na całym Mazowszu. Wartość dofinansowania wynosi przeszło 282,5 mln zł. To realna pomoc osobom wykluczonym i zagrożonym ubóstwem – dodaje dyrektor Elżbieta Szymanik.

Pieniądze dla powiatu przysuskiego i szydłowieckiego

Fundacja Rozwoju Rynku Pracy "PERSPEKTYWA" zrealizuje projekt dla 48 kobiet i 32 mężczyzn. Będą to mieszkańcy powiatów przysuskiego i szydłowieckiego. Dla uczestników projektów przewidziane są m.in. porady prawne, spotkania z psychologiem, warsztaty uczące kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening kompetencji i umiejętności społecznych z elementami kreowania wizerunku, a także warsztaty komputerowe. W powrocie na rynek pracy pomogą kursy zawodowe, np. pomoc kuchenna i kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, spotkania z doradcą zawodowym oraz indywidualne pośrednictwo pracy. Uczestniczy w ramach projektu odbędą także staże zawodowe, a wcześniej będą mieli wykonane badania lekarskie.