Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJOWA POCZTA MARKA SIEROCKIEGO
Marek Sierocki
Patron dnia: bł. Jolenta, księżna, zakonnica              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Krasna
Dziś jest: Wtorek, 15 czerwca 2021

REGION

Czy strażacy OSP będą nadal strażakami?

czwartek, 13 maj 2021 12:13 / Autor: Monika Nowakowska
foto: MNowakowska/Radio Plus Radom
Monika Nowakowska

- Zapisy znajdujące się w projekcie ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej budzą wątpliwości - w najgorszym przypadku mogą spowodować m.in. upadek małych jednostek - mówi prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Radomiu druh Paweł Tuzinek. Związek OSP rozpoczął szerokie konsultacje społeczne, w których udział mogą wziąć strażacy ochotnicy oraz wójtowie i burmistrzowie w całej Polsce.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej ogłosiło główne założenia „Ustawy o ochotniczej straży pożarnej". Projekt ustawy, który w nowy sposób reguluje status OSP i ma na celu zbliżenie do rozwiązań istniejących w Państwowej Straży Pożarnej wzbudza kontrowersje wśród strażaków ochotników. - Może spowodować upadek jednostek w małych miejscowościach - mówi druh.

- Ustawa jest potrzebna, ale na dziś jest więcej pytań niż odpowiedzi. Ustawodawca skupił się przede wszystkim na działaniach ratowniczo-gaśniczych i sprawach operacyjnych, zabrakło natomiast elementów dotyczacych działalności społecznej, lokalnej druhów, strażaków-ochotników, którzy poświęcają swój czas - podkreśla Paweł Tuzinek.

Najważniejsze zmiany w projekcie ustawy dotyczą kwestii wyjazdów do pożarów. W takich akcjach będą mogli brać wyłącznie strażacy z jednostek OSP, które przekształcą się w jednostki ratowniczo-gaśnicze. Tylko takie otrzymają wsparcie od państwa. Pozostałe jednostki OSP, które nie będą w stanie przekształcić się w JRG będą mogły funkcjonować na zasadach określonych wyłącznie w Prawie o Stowarzyszeniach i zająć się np. działalnością kulturalną, edukacyjną. Utracą też możliwość finansowania przewidzianego obecnie w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Ratownicy OSP otrzymają też dodatek do emerytury za wysługę lat. - Związek od lat walczy o ten dodatek. Jego wysokość nie jest jeszcze znana. Mówiło się o 200 złotych. Zdania są podzielone. Jedni chcieliby, aby ten dodatek był, bo podwyższy wysokość emerytury, inni natomiast mówią, że pracują społecznie i to chcą robić dalej - tłumaczy prezes.

Zmiany zakładają również kompleksowe uregulowanie świadczeń za udział w akcjach ratowniczych, kwestę zwolnień z zakładów pracy do udziału w akcji, odszkodowań i ekwiwalentów. - Kiedyś sprawa dotycząca zwolnienia z zakładu pracy na czas trwania akcji ratowniczej była dużo prostsza. Teraz, w sekotrze prywatnym pracodawcy niechętnie zwalniają ochotników. Tak naprawdę, to teraz powinniśmy pójść w drugą stronę, żeby pracodawcy chcieli zatrudniać druhów i mieli z tego korzyść - dodaje Paweł Tuzinek:

Projekt przewiduje też uregulowanie świadczenia dla strażaków ochotników, których projekt ustawy nazywa ratownikami OSP. Ma im przysługiwać świadczenie ratownicze, z tytułu wysługi lat w JRG OSP w wysokości 1/14 stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Świadczenie ma przysługiwać ratownikom OSP, którzy byli co najmniej przez 25 lat czynnymi członkami JRG OSP. Świadczenie wypłacane będzie po osiągnięciu przez mężczyznę 65. roku życia oraz kobietę 60. roku życia.

W projekcie przewidziano również uregulowanie kwestii odszkodowań dla ratowników OSP i ich rodzin, w sytuacji uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ratownika w działaniu ratowniczym, medycznych działaniach ratowniczych albo zabezpieczeniu obszaru chronionego JRG PSP. Jednocześnie ratownik OSP, który dozna uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku, za czas niezdolności do pracy, za który nie zachował prawa do wynagrodzenia albo nie otrzymał zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie odrębnych przepisów, będzie mógł wnioskować o rekompensatę pieniężną.

Wyniki konsultacji społecznych będą znane w najbliższy poniedziałek, 17 maja.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zrzesza ponad 16 tys. OSP, w których działa około 700 tys. ochotników. Na terenie powiatu radomskiego działa 89 jednostek OSP.