Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Innocenty I, papież              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Jastrząb
Dziś jest: Wtorek, 27 lipca 2021

Mazowsze

Fizjoterapia pocovidowa ze wsparciem samorządu województwa mazowieckiego

czwartek, 27 maj 2021 18:10 / Autor: Kamil Zapora
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Kamil Zapora

Trwa konkurs ofert na realizatorów programu w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19. Program ma objąć ponad 1160 osób. Na jego realizację samorząd województwa przeznaczy w tym roku 2 mln zł. Nabór dla realizatorów potrwa do 7 czerwca.

Ok. 60 proc. ozdrowieńców boryka się z objawami pocovidowymi. Wśród najczęściej wymienianych dolegliwości znajdują się bóle mięśni czy problemy z koncentracją. Jak zauważa dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych infekcja wirusowa nie kończy się wraz z ustąpieniem objawów klinicznych czy po wypisaniu ze szpitala:

Te osoby, by móc dalej normalnie funkcjonować w społeczeństwie i pracować, wymagają długotrwałej rehabilitacji w tym fizjoterapii dodaje marszałek Adam Struzik. – Stąd nasza decyzja o przeznaczeniu środków z budżetu województwa na terapię dla osób z utrzymującymi się objawami pocovidowymi. Przy opracowaniu programu współpracowaliśmy z Krajową Izbą Fizjoterapeutów. Cel był bowiem jeden, aby zapewnić kompleksową pomoc zarówno edukacyjną, jak i fizjoterapeutyczną mieszkańcom naszego województwa.

Kto będzie realizował program?

Podmioty realizujące program zostaną wybrane w drodze konkursu ofert. Nabór trwa do 7 czerwca 2021 r. Planuje się, że od lipca mieszkańcy Mazowsza będą mogli zgłaszać się do wybranych podmiotów leczniczych, aby skorzystać z programu.

Skala problemu jest ogromna zauważa Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego:

 

Wsparcie realizowane będzie w ramach pakietu podstawowego obejmującego 1 wizytę fizjoterapeutyczną wstępną, 1 wizytę terapeutyczną oraz 1 wizytę fizjoterapeutyczną końcową lub w ramach pakietu rozszerzonego obejmującego 1 wizytę fizjoterapeutyczną wstępną, maksymalnie 18 wizyt terapeutycznych oraz 1 wizytę fizjoterapeutyczną końcową. O rodzaju zastosowanego programu i jego zakresie decydować będzie fizjoterapeuta.

Kto może uczestniczyć w programie?

Do programu mogą zgłaszać się osoby dorosłe, mieszkające na terenie województwa mazowieckiego, które nie korzystają z innych programów o podobnym charakterze finansowanych ze środków publicznych oraz nie korzystają ze świadczeń finansowanych ze środków NFZ.

Warunkiem uczestnictwa jest przebycie COVID-19 (potwierdzone testem genetycznym lub zaświadczeniem od lekarza) i przedłużające się dolegliwości pocovidowe. Decyzję o zakwalifikowaniu do programu podejmie fizjoterapeuta.

Zespół pocovidowy

Przypuszcza się, że naturalny zespół pocovidowy  może trwać około 6 miesięcy, o ile zmiany narządowe nie przekształcą się w stan przewlekły.  Wirus atakuje głównie układ oddechowy, ale im dłużej trwa pandemia, tym więcej obserwacji ujawnia zmiany w innych narządach. „Ozdrowieńcy” zwracają uwagę m.in. na tzw. mgłę covidową, problemy z pamięcią czy koncentracją. Poza tymi objawami występują także bóle mięśni, klatki piersiowej, głowy, zaburzenia równowagi, stany lękowe i depresyjne.