Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: święci Jan Fisher, biskup, i Tomasz More, męczennicy              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Kierz Niedźwiedzi, Majdów
Dziś jest: Wtorek, 22 czerwca 2021

Opoczno

Wpływ pandemii na opoczyńskich uczniów

piątek, 11 czerwca 2021 15:18 / Autor: Marcin Prejs
Fot. Starostwo Powiatowe w Opocznie
Marcin Prejs

„Pandemia i jej wpływ na funkcjonowanie dzieci i młodzieży” - pod takim hasłem przeprowadzona został konferencja w opoczyńskim starostwie.

Młodzież, która po długiej izolacji wróciła do szkół wymaga specjalnego traktowania i podejścia, wyjaśniała wicestarosta Maria Barbara Chomicz. Stąd właśnie pomysł na konferencję. Przedstawione podczas niej informacje pozwolą nauczycielom i pedagogom zapobiegać wykluczeniu uczniów, mówiła.

Podczas konferencji o dobrych i słabych stronach nauki zdalnej w ocenie uczniów, nauczycieli, rodziców mówiła Małgorzata Orłowska, wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie. Przedstawiła ona wyniki ankiety przeprowadzonej przez poradnię.

Wszyscy badani wskazali także na problemy ze sprzętem. Z kolei aspekty funkcjonowania psychologicznego dzieci i młodzieży w czasie pandemii przedstawiła Anna Reszka, psycholog poradni.

O tym jakie były trudności oraz problemy dzieci i młodzieży zgłaszane do poradni mówiła pedagog Katarzyna Banasik.

Anna Pręcikowska-Skoczylas z Kuratorium Oświaty w Łodzi chwaliła pomysł zorganizowania konferencji w Opocznie. To bardzo cenna inicjatywa, przekonywała.

Konferencję wspólnie z opoczyńskim starostwem zorganizowały powiatowe jednostki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie. W czasie spotkania zaprezentowanych zostało siedem referatów:

„Dobre i słabe strony nauki zdalnej w ocenie uczniów, nauczycieli, rodziców” – Małgorzata Orłowska, wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie;

„Aspekty funkcjonowania psychologicznego dzieci i młodzieży w czasie pandemii” – Anna Reszka, psycholog Poradni, kierownik Filii Poradni w Drzewicy;

„Wykluczenia i nierówności edukacyjne wynikające z pandemii” – Małgorzata Nasulewicz, pedagog PPP;

„Trudności i problemy dzieci i młodzieży zgłaszane do poradni” – Katarzyna Banasik, pedagog PPP;

„Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w okresie pandemii” – Sylwia Kapusta, pedagog, Justyna Pręcikowska, psycholog SOSW w Opocznie;

„Dzieci i młodzież w pieczy zastępczej i ich problemy” – Małgorzata Rzeźnik, PCPR w Opocznie;

„Jak pomóc uczniom wrócić do nauczania stacjonarnego w szkole” – Małgorzata Orłowska, wicedyrektor i pedagog PPP.

Zapis konferencji dostępny jest TUTAJ.