Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
ALEJA GWIAZD
Mariusz Syta
Patron dnia: św. January, męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Kozienice (Św. Krzyża)
Dziś jest: Niedziela, 19 września 2021

Radomskie

Stanowisko władz powiatu oraz gminy Przytyk w sprawie uchylenia strefy ciszy w Jagodnie

poniedziałek, 14 czerwca 2021 15:55 / Autor: Magdalena Król
Magdalena Król

Władze powiatu radomskiego oraz gminy Przytyk przedstawiły swoje stanowisko w sprawie uchylenia strefy ciszy na zbiorniku wodnym Jagodno.

Radom szczepienia

Przypomnijmy, ze w poniedziałek, 14 czerwca, przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Radomiu odbyła się konferencja prasowa posła Konrada Frysztaka i wędkarzy, którzy chcą przywrócenia strefy ciszy nad zbiornikiem wodnym Jagodno. W tej sprawie głos zabrały także władze powiatu radomskiego oraz gminy Przytyk w przesłanym do naszej redakcji piśmie:

W nawiązaniu do informacji, przekazywanych podczas spotkania z grupą wędkarzy przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Radomiu w dn. 14 czerwca 2021 roku, przedstawiam fakty w tej sprawie.

1. Nie jest prawdą, że wnioskodawcą zniesienia tak zwanej strefy ciszy na zbiorniku Jagodno jest starosta radomski. Podmiotem zabiegającym o rozszerzenie możliwości korzystania z zalewu był samorząd lokalny. Jego zdaniem, grono korzystających z zalewu było dość ograniczone i dotyczyło prawie wyłącznie wędkarzy. W ostatnich latach wójt gminy Przytyk, z myślą o wszystkich mieszkańcach powiatu radomskiego, dwukrotnie wnioskował o zmianę uchwały, wprowadzającej tzw. strefę ciszy na zbiorniku Jagodno. Stosownie do tych wniosków, Rada Powiatu w 2019 roku wprowadziła czasowe uchylenie zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym w okresie do 15 września.

2. Nie jest prawdziwe twierdzenie, że uchwała została podjęta bez konsultacji z wędkarzami. W lipcu 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Radomiu odbyło się spotkanie wędkarzy i władz gminy oraz przedstawicieli Wód Polskich, podczas którego przedstawiono swoje stanowiska. Strony doszły do wniosku, że korzystanie ze zbiornika Jagodno zarówno przez wędkarzy, jak też rekreacyjnie przy użyciu jednostek pływających o napędzie spalinowym, przy czym wskazany byłby zapis w prawie lokalnym o ograniczeniu mocy silników. Pomimo tych ustaleń, Zarząd Okręgowy PZW w nadesłanym wkrótce potem piśmie kategorycznie sprzeciwił się zniesieniu zakazu, co organ uchwałodawczy wziął pod uwagę, planując wykonanie odpowiedniej analizy akustycznej dla całego zbiornika.

3. Cała procedura administracyjna w tej sprawie była przedstawiana stronom już od wielu miesięcy. Wejście w życie uchwały Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2021 roku o zniesieniu zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym stało się niezbędne właśnie z uwagi na konieczność przeprowadzenia kompleksowej analizy akustycznej na tym akwenie. Z informacji uzyskanych od specjalistycznych podmiotów, zajmujących się taką działalnością wynika jednoznacznie, że pomiary powinny być wykonywane przez pewien czas z kilku miejsc jednocześnie, co stanie się podstawą do stworzenia mapy akustycznej tego obszaru, zaś wykonanie takiego zlecenia w ciągu 24 godzin jest niemożliwe. Twierdzenia jakoby strefę ciszy można było uchylić na jeden dzień, aby przeprowadzić analizę akustyczną, są zatem niezgodne ze stanem faktycznym, podobnie jak sugestie, że można wykonać komputerową symulację źródeł i natężenia hałasu. Zdaniem firm badawczych, metoda obliczeniowa, którą stosuje się w takich przypadkach może być obarczona dużym błędem i może być później kwestionowana, dlatego jedyną sensowną drogą jest wykonanie rzeczywistych pomiarów hałasu.

4. Nieprawdziwe są również sugestie, że Rada Powiatu zniosła strefę ciszy na zbiorniku Jagodno, a Starostwo Powiatowe w Radomiu nie zamierza w najbliższym czasie wykonać analizy akustycznej. Środki na to zadanie są zarezerwowane w budżecie powiatu na 2021 rok, a procedura wyłonienia wykonawcy kompleksowej analizy akustycznej zbiornika Jagodno już się rozpoczęła.

Warto podkreślić, że czasowe zniesienie strefy ciszy miało już miejsce w sezonie letnim w 2019 roku i nie spowodowało żadnej oficjalnej reakcji ZO PZW, PGW Wody Polskie, zaś samorząd gminny i powiatowy nie otrzymały wówczas sygnałów o stratach czy ubytkach w ekosystemach zbiornika wodnego. Władze Powiatu Radomskiego są otwarte na dalszy dialog w tej kwestii, ale stoją na stanowisku, aby zbiornik wodny Jagodno był dostępny w równym stopniu dla wszystkich mieszkańców.

Komentarz Dariusza Wołczyńskiego, wójta Gminy Przytyk:

- Cieszymy się że Rada Powiatu przy podjęciu uchwały nie kierowała się interesem Zarządu Okręgu PZW w Radomiu, ale interesem wszystkich mieszkańców powiatu radomskiego, którzy w okresie letnim mogą korzystać ze zbiornika do celów rekreacyjnych. Sam zbiornik jest otoczony lasem, a wokół niego nie ma zabudowań, dlatego niezasadne jest wprowadzanie tam strefy ciszy, która z założenia ma chronić mieszkańców przed negatywnymi skutkami hałasu. Zniesienie zakazu używania jednostek pływających o napędzie silnikowym na zbiorniku Jagodno jest pierwszym krokiem, zmierzającym do udostepnienia zalewu do celów rekreacyjnych. Gmina Przytyk stara się obecnie o pozyskanie tytułu prawnego do gospodarowania gruntami, znajdującymi się w czaszy zbiornika wodnego. Od miejscowości Przytyk do samego zalewu ma zostać zbudowana ścieżka rowerowa, zaś wokół zbiornika mają powstać ścieżki biegowe i edukacyjne. Wszystko to ma stymulować warunki do rozwoju turystyki i rekreacji, a przez to umożliwić korzystanie ze zbiornika innym grupom społecznym niż tylko wędkarze. Naszym zdaniem wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających o napędzie silnikowym nadmiernie ingeruje w prawo obywateli do powszechnego korzystania z wód, (art. 34 ust. 1 ustawy Prawo wodne).