Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek
Patron dnia: św. Marta              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Bardzice
Dziś jest: Czwartek, 29 lipca 2021

Opoczno

Powiat Opoczyński Na Fali

piątek, 18 czerwca 2021 15:21 / Autor: Marcin Prejs
Fot. M. Prejs/Radio Plus Radom
Marcin Prejs

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych zorganizowany zostanie w tym roku przez opoczyńskie starostwo. Powiat zaprasza też na piknik rodzin zastępczych.

W audycji Powiat Opoczyński na Fali mówiliśmy o podpisaniu umów z fundacjami i stowarzyszeniami na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Umowy podpisane zostały na realizację siedmiu zadań. „Organizowanie i prowadzenie ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej psychicznie i fizycznie, przewlekle chorej” powierzono Fundacji „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” w Opocznie. „Promowanie zdrowia i pomoc kobietom niepełnosprawnym po przebytej chorobie nowotworowej poprzez: rehabilitację leczniczą, terapie indywidualną i leczniczą, organizację zajęć” Stowarzyszeniu Opoczyński Klub Amazonek „OKA” w Opocznie. „Prowadzenie działań rehabilitacyjnych na rzecz diabetyków w gminie Drzewica i w gminie Opoczno” powierzono Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi, Koło w Drzewicy. „Prowadzenie działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Żarnów” powierzono Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie. „Prowadzenie działań rehabilitacyjnych oraz wspieranie i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zagrożeniem wykluczeniem społecznym w gminie Drzewica” Stowarzyszeniu Drzewickie Centrum Wolontariatu „OFIARNA DŁOŃ” w Drzewicy. „Wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie zajęć grupowych” powierzono Fundacji „Dar Dla Potrzebujących” w Mroczkowie Gościnnym. „Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży szkół podstawowych,ponadpodstawowych w czasie pozalekcyjnym alternatywą wobec uzależnień i współuzależnień” Fundacji „Dar Dla Potrzebujących” w Mroczkowie Gościnnym.

Powiat Opoczyński podsumował konkursy plastyczny, fotograficzny i filmowy zorganizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Nadesłanych zostało na nie 148 prac. Autorzy najlepszych odebrali nagrody. W powiatowej audycji mówiliśmy także o mającym powstać w I LO w Opocznie oddziale mistrzostwa sportowego oraz planowanych na 24 czerwca obchodach Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Wicestarosta Maria Barbara Chomicz zaprosiła również na piknik rodzin zastępczych, który przeprowadzony zostanie 25 czerwca przy leśniczówce Januszewice. Jak wyjaśniła, wydarzenie będzie okazją do promowania zawodowych rodzin zastępczych

Posłuchaj audycji Powiat Opoczyński na Fali: