Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek, Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Robert Bellarmin, biskup i doktor Kościoła              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Świerże Górne
Dziś jest: Piątek, 17 września 2021

Mazowsze

Mazowsze: Bezpieczne wakacje 2021

czwartek, 24 czerwca 2021 20:56 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Elżbieta Warchoł

Mazowieckie służby podległe wojewodzie przygotowane do sezonu letniego.

23 czerwca przedstawiciele służb podległych wojewodzie mazowieckiemu przedstawili informacje dotyczące stanu przygotowań do sezonu letniego. Konferencję rozpoczął wojewoda Konstanty Radziwiłł, który zwrócił uwagę na szeroko pojęte bezpieczeństwo letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Wskazał na wyjątkową rolę rodziców, ale także znaczenie Kuratorium Oświaty, które sprawuje bezpośredni nadzór nad wszystkimi zorganizowanymi formami wypoczynku:

O zadaniach kuratora mówiła Dorota Skrzypek, I Mazowiecki Wicekurator Oświaty, wskazała także na przeznaczony dla rodziców telefon kontaktowy w sytuacjach wymagających pilnej interwencji to nr 506 073 669. Organizatorzy zgłosili do kuratorium 3 034 wypoczynków w tym: 1891 kolonii, 1074 półkolonie oraz 69 wyjazdów zagranicznych. Wyjazdach weźmie udział 145 296 uczestników. Bezpośrednio na Mazowszu będzie wypoczywać 33 647 osób na 174 koloniach oraz 598 półkoloniach:

Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dzierżak zapowiedział kontrole miejsc wypoczynku, kontrole drogowe czy kontrole policyjne w miejscach wypoczynku, a także w mieście:

O działaniach prewencyjno - kontrolnych, kontrolach przejazdów czy kontrolach drogowych, kontrolach kąpielisk i miejsc wypoczynku podejmowanych w sezonie letnim mówił insp. Waldemar Wołowiec, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu:

W działania jak zawsze włącza się Państwowa Straż Pożarna. Starszy brygadier Dariusz Stumski, zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mówił o działaniach edukacyjnych podejmowanych przez strażaków, działaniach kontrolno - rozpoznawczych prowadzonych na obiektach przeznaczonych do wypoczynku. Będą prowadzone kontrole obozowisk harcerzy, PSP użyczy także poszczególnym obozowiskom radiostacje ze specjalną częstotliwością w celu zapewniania bezpośredniej łączności między obozowiskami a stanowiskami kierowania komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej:

Także Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada kontrole kierowców i pojazdów. Uruchomiony będzie stały punkt kontroli pojazdów, w tym kontroli autokarów do przewozu dzieci. Zbigniew Kapciak, I Zastępca Mazowieckiego Woj. Inspektora Transportu Drogowego:

Harmonogram kontroli autokarów jest dostępny na stronie mazowsze.witd.gov.pl. Stały punkt kontrolny znajduje się w Warszawie przy Torwarze. Zgłoszenia autokarów przyjmowane są w oddziale Warszawa – Wesoła ul. Żółkiewskiego 17 nr tel. 22 831-60-82 w godzinach 07:00 – 15:00 lub w siedzibie WITD w Radomiu ul. Limanowskiego 29a nr tel. 48 363-51- 87 w godzinach 07:30 – 15:30.

Najważniejsze, żeby nadchodzące wakacje były zdrowe i bezpieczne - mówił dr n. med Przemysław Rzodkiewicz, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Podkreślił, też, że pandemia jeszcze nie minęła:

Lista dopuszczonych kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie województwa mazowieckiego wraz z aktualną informacją o jakości wody publikowane będą w serwisie kąpieliskowym na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Ponadto bieżące dane dotyczące kąpielisk będzie można uzyskać na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w „serwisie kąpieliskowym”. Obecnie na Mazowszu jest 11 kąpielski, będzie ich 33 i 14 miejsc okazjonalnie dopuszczonych do kąpieli.

Lek. weterynarii Paweł Jakubczak, Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ostrzegał przed wścieklizną u zwierząt, która jest niebezpieczna także dla ludzi. Odradzał kontakt z dzikimi zwierzętami, także rannymi, które mogą stanowić zagrożenie:

Robert Kucyk, Komendant Woj. Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie mówił o działaniach straży nastawionych na zwalczanie wykroczeń popełnianych przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich ustanowionych na wodach publicznych oraz zwalczaniu zjawiska tzw. „kłusownictwa wakacyjnego”. Priorytetem jest bezpieczeństwo nad wodą, stąd Straż Rybacka będzie również informowała policję o sytuacjach niebezpiecznych występujących nad wodą np. o przypadkach uprawiania żeglugi przez osoby będące pod wpływem alkoholu:

Wszelkie dodatkowe informacje są dostępne w internecie na stronie: www.gov.pl › web › uw-mazowiecki