Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Wincenty a Paulo              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Jedlińsk
Dziś jest: Poniedziałek, 27 września 2021

Opoczno

Sołectwa z gminy Opoczno ze wsparciem marszałkowskim

wtorek, 20 lipca 2021 15:14 / Autor: Radosław Mizera
foto: opoczno.pl
Radosław Mizera

Gmina Opoczno otrzymała z budżetu Województwa Łódzkiego dofinansowanie do czterech projektów w formie dotacji celowej, przeznaczone na sfinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach. W Urzędzie Miejskim podpisano umowy z udziałem burmistrza miasta Dariusza Kosno.

Sołectwa Ogonowice, Ostrów, Modrzew i Różanna mogą rozpocząć już realizacje swoich projektów. Każde z nich otrzymało dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej zrealizowane zostaną następujące projekty:

1. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ogonowice”. Całkowita wartość zadania 13 tys. zł.

2. „Altana łącząca pokolenia w Różannie”. Całkowita wartość zadania 11,5 tys. zł.

3. „Ogrodowa wielofunkcyjna altana wiejska” będzie realizowany w sołectwie Ostrów. Całkowita wartość zadania to 17 tys. zł.

4. „Integracja międzypokoleniowa w Sołectwie Modrzew”. Całkowity koszt zadania wynosi 12 tys. zł.

Celem projektów jest zwiększenie aktywnej integracji obywatelskiej i lokalnej. Wspieranie i pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców, budowanie świadomości obywatelskiej, tożsamości lokalnej, promowanie miejscowości. Realizacja wszystkich projektów odbędzie się w terminie 1 lipca – 15 listopada 2021 roku.