Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: św. Romaryk, opat
Dziś jest: Środa, 08 grudnia 2021

Opoczno

Usługi opiekuńcze dla drzewiczan

wtorek, 05 października 2021 11:33 / Autor: Marcin Prejs
Fot. M. Prejs/Radio Plus Radom
Marcin Prejs

Ze świadczeń opiekuńczych i specjalistycznych będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy Drzewica. Wszystko dzięki projektowi realizowanemu przez funkcjonujący tu Dom Pomocy Społecznej.

Ze świadczeń opiekuńczych i specjalistycznych będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy Drzewica. Funkcjonujący w mieście Dom Pomocy Społecznej rozszerzył swoją działalność. Będzie udzielał świadczeń opiekuńczych lub specjalistycznych w środowisku lokalnym również osobom, które nie są mieszkańcami DPS-u. Rozszerzenie usług zakłada realizowany przez Powiat Opoczyński projekt pt. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020r. Świadczenie usług opiekuńczych obejmować będzie udzielanie pomocy mieszkańcom gminy Drzewica w podstawowych czynnościach życiowych (pomoc przy wstawaniu z łóżka, myciu, ubieraniu się, itp.) oraz udzielanie pomocy w załataniu spraw osobistych, wyjaśnia Maria Barbara Chomicz, wicestarosta opoczyński.

Pomoc będzie jednocześnie świadczona przez 5 dni w tygodniu średnio 2 godzinny dziennie dla każdej osoby, co daje 60 godz. tygodniowo. Świadczenie usług specjalistycznych dotyczyć będzie pomocy pielęgniarskiej (wykonywanie iniekcji dożylnych, domięśniowych, podskórnej, podłączanie kroplówek, pomiar ciśnienia krwi, pomiar cukru, podawanie leków) - pomoc ta będzie świadczona przez 5 dni w tygodniu średnio 1 godzina dla każdej osoby, co daje 20 godzin tygodniowo.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla mieszkańców gminy Drzewica będą realizowane całkowicie bezpłatnie. Planowany termin uruchomienia świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przez Dom Pomocy Społecznej przewidywany jest na listopad 2021 r.

Osoby zainteresowane takimi usługami proszone są o zgłaszanie się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy lub bezpośrednio do:

Agnieszki Broli - dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy

tel. 48 383 37 70, agnieszka.brola[at]dpsdrzewica.pl

Szczegóły dotyczące udzielanych świadczeń mieszkańcom gminy Drzewica omówione zostały na spotkaniu, które odbyło się w Drzewicy z inicjatywy wicestarosty Marii Barbary Chomicz oraz dyrektora DPS-u Agnieszki Broli. W spotkaniu wzięli udział także dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie Katarzyna Szymczyk, zastępca dyrektora DPS-u w Drzewicy Monika Staśkiewicz, zastępca burmistrza Drzewicy Dominik Niemirski oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Janina Iwona Rosłaniec.