Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: bł. Wincenty Lewoniuk i męczennicy z Pratulina
Dziś jest: Niedziela, 23 stycznia 2022

REGION

700 lat Warki! Konferencja naukowa pod naszym patronatem

piątek, 05 listopada 2021 12:42 / Autor: Kamil Zapora
Kamil Zapora

19 i 20 listopada w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce odbędzie się konferencja naukowa pod tytułem "VII Wieków Warki" organizowana z okazji 700-lecia miasta. Wydarzenie medialnie wspierane jest przez Radio Plus Radom, a poniżej możecie zapoznać się z jego programem.

Piątek, 19 listopada:

9:00 – rejestracja uczestników

9:30 – otwarcie konferencji (okolicznościowe przemówienia)

 

Panel I: godz. 10:00 - 12:00

Prowadzenie: prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska

10:00 - 10:20 dr Jarosław Ościłowski (Polska Akademia Nauk w Warszawie), Gród w Starej Warce na tle szlaków komunikacyjnych we wczesnym średniowieczu

10:20 - 10:40 mgr Norbert Gołdys, Falsyfikaty wareckie z datą 1231 r. - analiza źródłoznawcza

10:40 - 11:00 ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Lokacja miasta Warki na tle procesów polityczno-ustrojowych Mazowsza w XIV wieku

11:00 - 11:20 dr Marta Piber-Zbieranowska (Polska Akademia Nauk w Warszawie), Powiat warecki do końca XVI w.

11:20 - 11:40 dr hab. Adam Moniuszko (Uniwersytet Warszawski), Warka i powiat warecki w sądownictwie szlacheckim XV-XVIII w.

11:40 - 12:00 Dyskusja

12:00 - 12:20 Przerwa kawowa

 

Panel II: 12:20 - 14:20

Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk

12:20 - 12:40 prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Dominikanie i Franciszkanie w Warce, kontekst religijno - społeczny fundacji klasztornych

12:40 - 13:00 mgr Iwona Stefaniak (Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce), Obraz Matki Bożej Szkaplerznej z Warki. Stan badań

13:00 - 13:20 dr Michał Skoczyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Dominikański klasztor św. Stanisława w średniowiecznych i nowożytnych dziejach Warki

13:20 - 13:40 dr hab. prof. AGAD Janusz Grabowski (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), Pochówki książąt mazowieckich w Warce

13:40 - 14:00 prof. dr hab. Dariusz Kupisz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Królowie w dawnej Warce

14:00 - 14:20 Dyskusja

14:20 - 15:20 Przerwa obiadowa

 

Panel III 15:20 - 17:00

Prowadzenie: dr hab. Janusz Grabowski, prof. AGAD

15:20 - 15:40 dr Michał Kulecki (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), Dokumenty miasta Warki w Metryce Koronnej

15:40 - 16:00 mgr Krzysztof Głowacki (Archiwum Państwowe w Radomiu), Źródła do dziejów Warki w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu

16:00 - 16:20 mgr Urszula Kacperczyk (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), Warka w świetle osiemnastowiecznych lustracji

16:20 - 16:40 mgr Karol Kucharski (Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce), Społeczeństwo Warki w świetle akt urodzenia Urzędu Stanu Cywilnego za lata 1820-1822

16:40 - 17:00 Dyskusja

 

Sobota, 20 listopada:

 

Panel IV: godz. 10:00 - 11:40

Prowadzenie: ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW

10:00 - 10:20 dr Łukasz Maurycy Stanaszek (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Kolonia szkocka w Warce

10:20 - 10:40 mgr Dorota Lewandowska (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie), Źródła archiwalne do dziejów Warki w okresie Królestwa Kongresowego (1815 - 1866) w zespołach akt władz centralnych i prowincjonalnych z zasobu AGAD

10:40 - 11:00 Prof. dr honoris causa Łukasz Karol Uliasz, Osadnicy niemieccy na ziemi wareckiej w XIX-XX w., wyznanie ewangelickie

11:00 - 11:20 prof. dr hab. Jolanta Sztachelska (Uniwersytet w Białymstoku), Władysław Matlakowski – pisarz, którego nie było

11:20 - 11:40 Dyskusja

11:40 - 12:00 Przerwa kawowa

 

Panel V: 12:00 - 13:40

Prowadzenie: mgr Iwona Stefaniak

12:00 - 12:20 mgr Łukasz Karczmarek (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Starożytności Warki i okolic - przegląd najważniejszych odkryć

12:20 - 12:40 dr Jarosław Ościłowski (Polska Akademia Nauk w Warszawie), Dwa późnośredniowieczne miecze wyłowione z Pilicy w zbiorach Muzeum w Warce

12:40 - 13:00 mgr Piotr Niedziela (Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie), Fotografie dotyczące Warki w zasobie Narodowego Archiwum Cyfrowego

13:00 - 13:20 dr Krzysztof Busse (Instytut Pamięci Narodowej. Delegatura w Radomiu), Stowarzyszenie PAX i Civitas Christiana w społecznym pejzażu Warki

13:20 - 13:40 Dyskusja

13:40 - 14:00 Przerwa kawowa

 

Panel VI: 14:00 - 14:40

Prowadzenie: mgr Karol Kucharski

14:00 - 14:20 inż. Piotr Fałat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), „Ucieleśnienie Warki nowoczesnej”. Historia Fabryki Okuć Budowlanych i Odlewni Metali „Bracia Lubert” Spółka Akcyjna

14:20 - 14:40 dr Karol Dowgiało, Znajdź Warkę na Szukaj w Archiwach

14:40 Podsumowanie i zakończenie konferencji