Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: bł. Wincenty Lewoniuk i męczennicy z Pratulina
Dziś jest: Niedziela, 23 stycznia 2022

Skarżysko-Kamienna

Radni podnieśli pensję marszałka, diety radnych bez zmian

wtorek, 23 listopada 2021 11:05 / Autor: Radosław Mizera
fot. UMWS
Radosław Mizera

Radni Sejmiku Świętokrzyskiego zgodzili się na wczorajszej sesji na podniesienie pensji marszałka Andrzeja Bętkowskiego. Decyzją radnych, miesięczne wynagrodzenie marszałka wyniesie prawie 22 tys. złotych.

Za podwyżką opowiedziało się 14 radnych, 15 wstrzymało się od głosu, pozwoliło to jednak na przyjęcie uchwały w tej sprawie.

Radni przegłosowali, że teraz marszałek Andrzej Bętkowski będzie zarabiał, łącznie z dodatkiem stażowym, 21 380 zł.

– Idziecie państwo po maksimum. Jestem za tym, żeby podwyższyć wynagrodzenie marszałka, ale nie wiem, czy w takim województwie jak nasze powinno się wychodzić z propozycją najwyższej możliwej kwoty. W wielu rankingach jesteśmy ostatni i mamy permanentne problemy, więc nie wiem, czy ta decyzja jest racjonalna – mówił Arkadiusz Bąk, radny z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

– Ta kwota nie jest maksymalna. Mówienie dzisiaj o tym, że marszałek chce sobie dać wyższe wynagrodzenie niż dostają inni nie jest prawdą i warto spojrzeć na twarde dane. Wówczas zapytajcie państwo, czy na tym tle tak bardzo „wypasione” jest to co proponujemy dla marszałka – tłumaczył Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i autor projektu uchwały.

Sejmik odrzucił uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Województwa Świętokrzyskiego. Przeciw było 15 radnych, za siedmiu, a sześciu radnych wstrzymało się od głosu.

Na początku sesji radni wyrazili swoje poparcie dla służb mundurowych strzegących polskich granic.

Sejmik podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia projektu uchwały w sprawie statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, który określa on m. in. zadania, organizację i zasady funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku, wskazuje tryb i kryteria wyboru jego członków, zasady wygaśnięcia mandatu i odwoływania radnych Młodzieżowego Sejmiku – poinformował przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Projekt zostanie skierowany do konsultacji społecznych. 

Radni udzielili pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego w związku z realizacją dwóch projektów edukacyjnych. Między innymi inicjatywa „Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki”, realizowana w ramach projektu „Nauczanie Dwujęzyczne”, prowadzonego również przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, we współpracy z Województwem Świętokrzyskim, jest adresowana do 20 przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych. Łączna kwota planowanej pomocy rzeczowej w postaci materiałów dydaktycznych dla 20 placówek to ok. 22 000 zł.

Dwie uchwały Sejmiku dotyczyły dofinansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, służących mieszkańcom województwa świętokrzyskiego. Radni zdecydowali o udzieleniu Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji połączeń na linii Kraków-Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2021/2022. Na podobnych zasadach radni zdecydowali o powierzeniu na kolejny rok Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich na linii Sandomierz – granica województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego. Kwota dotacji na ten cel to ponad 63 tys. zł.

Radni wyrazili zgodę na zmianę zasad udzielania dotacji z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego. Jak wyjaśnił marszałek województwa Andrzej Bętkowski, rekomendujący projekt radnym, potrzeba modyfikacji zasad wynika z konieczności korekt, jakie wynikają ze zmian ustawowych. Pomoc Sejmiku w zakresie wspierania prac konserwatorskich będzie kontynuowana.

Podczas sesji przyjęto również Program Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok. Przedstawiła go wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik. Program wyznacza kierunki działań służących poprawie warunków życia i aktywności mieszkańców województwa oraz przewiduje środki na ich realizację w wysokości ok. 5 mln 225 tys. zł, czyli o ponad 233 tys. zł więcej niż w roku obecnym.

Radni uchwalili też Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025. Jego założenia przedstawił wicemarszałek Marek Bogusławski. Dwie przyjęte uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kije, w obrębie Umianowic, na potrzeby realizacji dwóch dużych  przyrodniczych projektów: „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” oraz „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w miejscowości Umianowice, gmina Kije”.