Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: bł. Wincenty Lewoniuk i męczennicy z Pratulina
Dziś jest: Niedziela, 23 stycznia 2022
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 238.

Skarżysko-Kamienna

Wyższe podatki od nieruchomości w Skarżysku

wtorek, 30 listopada 2021 15:04 / Autor:
Fot. Pixabay

Dzisiaj na sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej radni po raz drugi zajęli się uchwałą związaną z podniesieniem stawek podatków od nieruchomości. Tym razem uchwała została przyjęta.

Projekt uchwały przedstawiła skarbik Ewa Pawełczyk:

 

11 radnych zagłosowało za i 10 przeciw.

Planowane stawki podatków od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków — 1,00 zł od 1 m2 powierzchni; (obecnie 0,93 zł)

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych — 5,17 zł od 1 ha powierzchni; (obecnie 4,71 zł)

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,52 zł od 1 m2 powierzchni; (obecnie 0,49 zł)

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,40 zł od 1 m2 powierzchni (obecnie 3,09 zł)

 2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; (obecnie 0,75 zł)

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej — 25,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; (obecnie 23,47 zł)

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym — 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; (obecnie 10,98 zł)

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń — 5,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; (obecnie 4,78 zł)

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 8,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecnie 7,90 zł), za wyjątkiem budynków gospodarczych wolnostojących wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, dla których stawka podatku od nieruchomości wynosi 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecnie 4,10 zł)

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.