Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: bł. Piotr Jerzy Frassati
Dziś jest: Poniedziałek, 04 lipca 2022

Mazowsze

Wojewoda mazowiecki zmniejszył liczbę łóżek covidowych

poniedziałek, 03 stycznia 2022 19:08 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: www.gov.pl/web/uw-mazowiecki
Elżbieta Warchoł

W związku z zaobserwowaną w ostatnich tygodniach zmniejszającą się liczbą zakażeń wirusem SARS – CoV – 2 na terenie województwa mazowieckiego oraz hospitalizacji z powodu Covid-19, baza łóżkowa dla pacjentów z Covid-19 zmniejszyła się o ponad 400 łóżek (II poziom zabezpieczenia w walce z COVID – 19).

Jak informują służby wojewody - Decyzje są wydawane ostrożnie, stopniowo i po przeanalizowaniu sytuacji w poszczególnych regionach województwa oraz w porozumieniu z osobami zarządzającymi szpitalami, jak również w wyniku konsultacji z MOW NFZ oraz organami założycielskimi szpitali, np. władzami m. st. Warszawy czy Urzędu Marszałkowskiego. W ostatnich dniach Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje m.in. dla: SPZOZ w Lipsku – zmniejszenie o 26 łóżek – od 03.01.2022 r., a następnie o kolejne 44 łóżka – od 16.01.2022 r. (razem 70 łóżek – zmiana na I poziom), SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą – zmniejszenie o 69 łóżek – od 03.01.2022 r. (zmiana na I poziom) - informują służby wojewody mazowieckiego.

Obecnie przygotowanych jest 3 591 łóżek dla pacjentów z Covid-19, w tym 378 miejsc respiratorowych, z czego zajęte są 2 262 łóżka, w tym 270 miejsc respiratorowych. W Warszawie wyznaczonych jest 1 497 łóżek, z czego 1 012 jest zajętych (stan na 3 stycznia br. na godz. 09:00). Zgodnie z przepisami prawa, szpital nie może odmówić przyjęcia pacjenta w stanie zagrożenia jego życia.

Szpitale tymczasowe w województwie mazowieckim. Nadal pozostają aktywne wszystkie szpitale tymczasowe (w województwie mazowiecki funkcjonuje 8 szpitali tymczasowych), z których aktualnie żaden nie ma pełnego obłożenia chorymi i to one powinny przejąć ciężar leczenia pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Stopniowe zmniejszanie liczby łóżek covidowych w pozostałych szpitalach pozwoli na przywracanie ich wcześniejszej działalności leczniczej.

Zgodnie z przesyłanymi przez szpitale raportami, w szpitalach tymczasowych przygotowanych jest obecnie 946 łóżek dla pacjentów z Covid-19 (stan na 3 stycznia br. na godz. 09:00), w tym 122 miejsc respiratorowych, z czego: w Warszawie (4), w Radomiu (1): Szpital tymczasowy – obecnie przygotowanych ma 100 łóżek, w tym 20 miejsc respiratorowych dla pacjentów z Covid-19, w Siedlcach (1), w Ostrołęce (1), w Płocku (1).

Zgodnie z obecnie funkcjonującym systemem - wszystkie szpitale objęte decyzją zorganizowania „miejsc covidowych” wyznaczane są na II poziomie zabezpieczenia – dając tym samym możliwość przyjmowania pozostałych pacjentów z innymi schorzeniami, tak aby została zachowana ciągłość realizacji świadczeń medycznych. Ponadto, zgodnie z wytycznymi, wszystkie pozostałe placówki zobowiązane są do gotowości przyjęcia pacjentów z różnymi schorzeniami, którzy mają jednocześnie potwierdzony Covid-19.

Ponadto pacjenci z koronawirusem są też hospitalizowani w szpitalach, które mają w swoich strukturach oddziały zakaźne, np. szpitale wojewódzkie, m.in. w Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych - każdy szpital musi mieć też przygotowane izolatki dla pacjentów z Covid-19, nawet jeśli nie posiada w swoich strukturach oddziału zakaźnego. W związku z powyższym nieakceptowane są odmowy przyjęć pacjentów - informuje służby wojewody.