Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
SEDNO SPRAWY PLUS
Jacek Prusinowski
Patron dnia: św. Ireneusz, biskup i męczennik
Dziś jest: Wtorek, 28 czerwca 2022

REGION

Gminy z subregionu radomskiego ze wparciem samorządu województwa mazowieckiego

środa, 22 czerwca 2022 14:12 / Autor: Monika Nowakowska
Monika Nowakowska

14 lokalnych inwestycji z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego ze wsparciem samorządu województwa mazowieckiego - największe wsparcie otrzymają Przysucha, gmina Głowaczów oraz powiat grójecki.

Budowy i przebudowy dróg gminnych i powiatowych, świetlicy wiejskiej w Odechowcu czy modernizacje oczyszczalni ścieków w Przysusze i Głowaczowie, to tylko część projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. W subregionie radomskim i w powiecie grójeckim dofinansowanie w wysokości rawie 22 mln zł otrzyma 14 lokalnych inwestycji.
 

Jak mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski, wnioski, które do nas wpływają dotyczą różnorodnych zadań. – Jak co roku dominują inwestycje drogowe, ale nie brakuje również przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych czy sportowych. Co roku wspieramy realizację kilkuset inwestycji. Dziś przyznaliśmy ponad 207 mln zł na realizację aż 115 przedsięwzięć, w tym ponad 21,8 mln zł na inwestycje w subregionie radomskim.

 W ramach programu "Mazowsze dla równomiernego rozwoju" dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości ponad 21 mln zł otrzyma także 13 projektów z subregionu radomskiego.

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji w zł

1

Powiat Grójecki

Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610W Sadków-Lewiczyn, na odc. od km 0+200 do km 1+957 w m. Belsk Duży oraz od km 3+800 do km 6+234,9 w m. Belsk Duży, Grotów, Lewiczyn

4 000 000,00

2

Powiat Kozienicki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1723W Kozienice - Holendry Piotrowskie od km 4+335 do km 6+015 dł. 1.680 m

1 860 000,00

3

Gmina Rusinów

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zychorzyn dz. nr ew. 3819, 3379

573 517,00

4

Gmina Borkowice

Przebudowa drogi gminnej Wola Kuraszowa – Ninków

480 000,00

5

Gmina Głowaczów

Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzóza ul. Długa

600 019,13

6

Gmina Jasieniec

Podniesienie funkcjonalności oraz jakości pracy centrum kulturalno-społeczno-administracyjnego gminy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia

300 000,00

7

Gmina Skaryszew

Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce 577/1 i 577/3 w Odechowcu

800 000,00

8

Gmina Skaryszew

Budowa budynku świetlicy wiejskiej na  działkach 331/2, 332/2, 341/5 w Sołtykowie

1 200 000,00

9

Gmina Goszczyn

Utworzenie publicznego przedszkola samorządowego w Bądkowie

138 000,00

10

Gmina Chlewiska

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostałówku w tym dokumentacja

360 000,00

11

Gmina Grójec

Przebudowa i budowa obiektów budowlanych na terenie stadionu miejskiego w Grójcu - etap I

3 000 000,00

12

Powiat Zwoleński

Przebudowa pomieszczeń SPZZOZ w Zwoleniu na potrzeby poradni ortopedycznej i pogotowia ratunkowego

521 205,00

13

Gmina Głowaczów

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głowaczowie

4 000 000,00

14

Gmina i Miasto Przysucha

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przysusze

4 000 000,00

 

 

 

21 832 741,13