Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJOWA POCZTA MARKA SIEROCKIEGO
Marek Sierocki
Patron dnia: święci Maurycy i Towarzysze, męczennicy              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Boże
Dziś jest: Środa, 22 września 2021

REGION

Zadbają o graby w Czarnolesie

niedziela, 07 czerwca 2015 13:14 / Autor: Elżbieta Warchoł
Elżbieta Warchoł
Aleja grabowa w Czarnolesie wypięknieje.
Radom szczepienia
W czerwcu 2015 roku rozpoczną się prace pielęgnacyjne w zabytkowym kompleksie dworsko- parkowym przy Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie- informuje Halina Styczeń, dyrektor ekonomiczny Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Aleja grabowa wyznacza zachodnią granicę czarnoleskiego parku. Wspólnie ze szpalerami lip i tui, od strony północnej stanowi tak zwane szpalery wiatrochronne. Szpaler grabowy powstał w pierwszej połowie XIX wieku w czasie kształtowania się pierwszego założenia plastycznego, którego twórcą był Józef Stichy, w nieistniejącym już dzisiaj warszawskim ogrodzie Fraskati- wyjaśnia dyr Styczeń. Aleja grabów składa się z około 120 grabów pospolitych (carpinus bet ulus), w układzie jednorzędowym, w odróżnieniu od innych znajdujących się w czarnoleskim parku, które występują w układzie dwurzędowym.  Podczas prac renowacyjnych w parku w latach 60 dokonano radykalnego przycięcia szpaleru i tym samym nadano mu funkcję żywopłotu. Do dzisiaj widoczne są na nich ślady tych cięć. Prace pielęgnacyjne potrwają do 15 września 2015 roku- informuje Halina Styczeń. Całkowity koszt netto wynosi 6 tys. zł. Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie netto stanowi 5 400,00 zł.