Na antenie: PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: św. Kinga, dziewica
Radio Plus Radom /REGION/Cudzoziemcy na mazowieckim rynku pracy

Informacje z regionu

Cudzoziemcy na mazowieckim rynku pracy

19 marzec 2019 / Tekst

Liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców w województwie mazowieckim systematycznie rośnie. W 2018 r. wydano ich 79,7 tys., czyli o 5,8% więcej niż w 2017 r. Zezwolenia na pracę wydawane były najczęściej obywatelom Ukrainy - wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Cudzoziemcy na mazowieckim rynku pracy
foto:pixabay/cegoh

Liczba wydanych w 2018 r. zezwoleń na pracę cudzoziemców była 3,5-krotnie wyższa 59,7% niż w 2011 r.

W 2018 r. wojewoda mazowiecki wydał ok. 80 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców, co stanowiło 24,2% wszystkich zezwoleń wydanych w kraju. Liczba wydanych zezwoleńbyła o 5,8% wyższa niż przed rokiem i o 65,5% niż w 2016 r. Najwięcej zezwoleń na pracęcudzoziemców wydanych było w województwie mazowieckim, a następnie wielkopolskim,łódzkim i małopolskim. Przewaga województwa mazowieckiego jest wyraźna, jednak udział tego województwa w ogólnej liczbie wydawanych zezwoleń systematyczniemaleje (z 37,8% w 2016 r. do 24,2% w 2018 r.).

98% stanowiły zezwolenia na pracę wydane po raz pierwszy.

W województwie mazowieckim zdecydowaną większość (97,7%) stanowiły zezwolenia napracę wydane po raz pierwszy. Większość zezwoleń na pracę cudzoziemców przyznana była obywatelom Ukrainy i kolejno obywatelom Nepalu, Białorusi i Indii.

3 na 4 zezwolenia na pracę zostały wydane mężczyznom.

Zdecydowana większość wydanych zezwoleń na pracę dotyczyła mężczyzn. Ich udział w ogólnej liczbie wszystkich wydanych zezwoleń w województwie mazowieckim w 2018 r. wyniósł 75,8%, ale był mniejszy niż w 2017 r. (71,3%) i 2016 r. (68,6%). Przewaga mężczyzn pod względem wydanych zezwoleń występowała we wszystkich województwach. W kraju udział ten wyniósł średnio 77,2% (od 70,6% w województwie łódzkim do 92,1% w lubelskim).

Ponad 2/3 zezwoleń na pracę wystawionych było na okres ważności od 3 miesięcy do 1 roku.

Zezwolenia na pracę cudzoziemców wydawane są na coraz dłuższe okresy ważności. W 2018 r. 67,8% zezwoleń na pracę wystawionych było na okres ważności od 3 miesięcy do 1 roku.W 2017 r. udział tych zezwoleń wyniósł 72,3%, a w 2016 r. 77,1%. Zezwolenia z okresem ważności powyżej 2 lat stanowiły 26,1%, w 2017 r. 20,1% i 2-krotnie więcej niż w 2016 r. (13,7%). Krótkookresowe zezwolenia na pracę z okresem ważności do 3 miesięcy stanowiły jedynie 0,3% ogólnej ich liczby (wobec 0,3% w 2017 r. i 0,4% w 2016 r.).

Najwięcej (28%) przyznanych zezwoleń na pracę było w budownictwie.

W 2018 r. najwięcej zezwoleń wydano dla pracodawców z sekcji budownictwo (22,6 tys.), które stanowiły 28,4% ogółu zezwoleń. Udział tej sekcji systematycznie rośnie – w 2017 r. wyniósł 24,7%, a w 2016 r. 24,6%. Stosunkowo duży odsetek stanowili cudzoziemcy pracujący w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej (23,5%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (14,6%).

Według klasyfikacji zawodów i specjalności cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pracę wwojewództwie mazowieckim w 2018 r. pracowali najczęściej jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (34,9%), pracownicy wykonujący prace proste (30,2%) oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (15,5%).

Joomla SEF URLs by Artio

ARTYSTA TYGODNIA

"Hotel California"

SEDNO SPRAWY

sedno sprawy 1

REKLAMA

7 DNI NA MAZOWSZU

TWEETY FRANCISZKA

POLECAMY

GRAMY Z CZARNYMI RADOM


 Drużyna M pkt
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 24 62
ONICO Warszawa 24 57
Jastrzębski Węgiel 24 50
Aluron Virtu Warta Zawiercie 24 43
Cerrad Czarni Radom 24 42
PGE Skra Bełchatów 24 38
Asseco Resovia Rzeszów 24 35
GKS Katowice 24 32
Indykpol AZS Olsztyn 24 30
Trefl Gdańsk 24 28
Chemik Bydgoszcz 24 22
Cuprum Lubin 24 20
MKS Będzin 24 9
Stocznia Szczecin 0 0

POLECAMY

230x190 4