Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
ŚRODEK TYGODNIA
Kamila Baranowska
Patron dnia: św. Maria Magdalena Postel, dziewica
Dziś jest: Środa, 17 lipca 2024

Mazowsze

Kultura dostępna dla wszystkich. Porozumienie między zespołem „Mazowsze” a MCPS

środa, 06 października 2021 21:06 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: UMWM
Elżbieta Warchoł

Zapewnienie dostępu do kultury mieszkańcom Mazowsza zagrożonym wykluczeniem społecznym, współdziałanie w obszarze edukacyjno-informacyjnym czy pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację wspólnych zadań w sferze kulturalnej i społecznej – to główne założenia podpisanego porozumienia między Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej a Polskim Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

6 października w siedzibie PZLPiT „Mazowsze” w Karolinie, w podwarszawskich Otrębusach, w obecności marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, został zainaugurowany projekt „Nieograniczeni”, skierowany do osób z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych społecznie. Projekt to cykl warsztatów oraz koncertów, w których wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami.

— Zespół „Mazowsze" to coś więcej niż zespół muzyczny, teatr czy instytucja artystyczna. To symbol i kontynuacja polskiej tradycji, a także barwna wizytówka Polski – również za granicą. Współpraca z zespołem w kwestii dostępu do kultury osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym jest ogromnie ważna, bo pozwala wszystkim w równym stopniu czerpać z oferty kultury. Muzyka i taniec mają nie tylko olbrzymie walory artystyczne, ale i terapeutyczne —podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Porozumienie podpisane między Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej a zespołem „Mazowsze” pozwala spajać obszary kultury z działaniami prospołecznymi. MCPS w ramach współpracy będzie wspierał merytorycznie inicjatywy zespołu kierowane do środowisk objętych działaniami polityki społecznej na Mazowszu. W ramach porozumienia pracownicy zespołu będą mogli również liczyć na edukację ze strony MCPS w zakresie specyfiki pracy z osobami, które należą do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Priorytetem współpracy jest dostosowanie oferty koncertowo-warsztatowej do potrzeb i wymagań każdej z grup, która weźmie udział w projekcie. – Staramy się odpowiadać na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, by mogli w równym stopniu skorzystać z kulturalnego dorobku zespołu „Mazowsze”. To niezwykle wrażliwi na piękno ludzie, doceniający każdą formę kultury – podkreśla p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Aleksander Kornatowski.Projekt „Nieograniczeni”

Projekt „Nieograniczeni” to kolejna odsłona szerokiej działalności zespołu „Mazowsze” i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, a dzięki tej międzyinstytucjonalnej współpracy mają zyskać osoby, które są z różnych przyczyn wykluczone z życia społecznego. – Chcemy by sztuka, jaką prezentuje „Mazowsze” przełamywała bariery. Chcemy dotrzeć do tych wszystkich, którzy do tej pory mieli trudności w korzystaniu z dóbr kultury

– podkreśla dyrektor PZPiT „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie, Jacek Boniecki.

„Nieograniczeni” to cykl wydarzeń edukacyjnych ukazujący piękno polskiego folkloru, które można postrzegać na różne sposoby, bez względu na indywidualne ograniczenia odbiorcy. Trzy spotkania cyklu odbędą się już w 2021 r. Na każdym zostanie zaprezentowany jeden z trzech spektakli edukacyjnych z repertuaru zespołu „Mazowsze”: „Magiczna podróż – Piękna nasza Polska cała”, „Fantazja polska – Polskie tańce narodowe”, „Romanca a la kujawiak” (także online). Widowiskom będą towarzyszyć warsztaty przeznaczone dla osób wykluczonych z życia społecznego i kulturalnego. W programie jest zwiedzanie siedziby zespołu „Mazowsze” oraz niedawno otwartego Centrum Folkloru Polskiego „Karolin”. Z myślą o osobach z dysfunkcjami, na stronie internetowej zespołu „Mazowsze” udostępniona będzie zakładka e-learningowa.

(Hanna Maliszewska, rzecznik prasowy Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej)

Tag: