Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: św. Łukasz, Ewangelista              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Radom (Św. Łukasza)
Dziś jest: Poniedziałek, 18 października 2021

Opoczno

Opoczyńscy nauczyciele nagrodzeni

środa, 13 października 2021 20:22 / Autor: Marcin Prejs
fot. M. Prejs/Radio Plus Radom
Marcin Prejs

W Opocznie odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody nauczycielom wręczył starosta opoczyński Marcin Baranowski.

Radom szczepienia

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej przeprowadzone zostały w budynku opoczyńskiego starostwa. Zjawili się tu nauczyciele nagrodzeni przez starostę i dyrektorów powiatowych szkół. – Nauczyciel to jeden z najtrudniejszych zawodów – mówiła do zebranych wicestarosta Maria Barbara Chomicz.

Podczas uroczystości swoje nagrody wręczył pracownikom oświaty starosta Marcin Baranowski. W gronie wyróżnionych przez starostę znaleźli się Krzysztof Czajkowski i Teresa Tępińska z I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie, Monika Gruszczyńska, Jolanta Marciniak, Izabela Kowalczyk i Piotr Ziuziakowski z Zespołu Szkół Powiatowych w Opocznie, Bożena Kołtunowska i Damian Pietrasik z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym, Agnieszka Nalewczyńska i Małgorzata Adamczyk ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie, Marian Pisarski i Elżbieta Woźniak z Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy oraz Małgorzata Nasulewicz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie.

Podczas uroczystości poinformowano również, że Agnieszce Nalewczyńskiej, dyrektor SOSW „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie przyznany został medal Komisji Edukacji Narodowej, Katarzynie Lizis z tej samej placówki nagroda Ministra Edukacji i Nauki, Dariuszowi Kołodziejczykowi z ZSP w Opocznie nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty, a Dagmarze Staniszewskiej-Telus z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Nagrodzonym gratulował starosta Marcin Baranowski. Życzył również nauczycielom w przededniu ich święta przede wszystkim wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Podczas obchodów przeprowadzonych w opoczyńskim starostwie swoje nagrody wręczyli nauczycielom i innym pracownikom oświaty także dyrektorzy powiatowych szkół.