Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Kamil de Lellis, prezbiter i zakonnik
Dziś jest: Niedziela, 14 lipca 2024

REGION

Co można, a czego nie można na hulajnodze elektrycznej?

czwartek, 20 czerwca 2024 10:23 / Autor: Kamil Zapora
ilustracja, fot Pixabay.com
Kamil Zapora

W ostatnich latach hulajnogi elektryczne dosłownie zalały nasze ulice. Od 2021 roku poruszanie się na nich jest regulowane przez kodeks ruchu drogowego. Sprawdźcie czy znacie wszystkie zakazy i nakazy związane z poruszaniem się hulajnogami elektrycznymi.

W prawie o ruchu drogowym hulajnoga elektryczna zdefiniowana jest jako pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Poniżej przedstawiamy zapisy dotyczące hulajnóg elektrycznych.

Gdzie hulajnogą elektryczną możemy jeździć?

Przede wszystkim kierujący hulajnogą elektryczną jest zobowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Co ważne maksymalna dopuszczalna prędkość na takich drogach dla hulajnóg elektrycznych wynosi 20 km/h. Gdy ścieżki rowerowej brak, w pierwszej kolejności musimy wybrać ulicę, na której dozwolona prędkość to maksymalnie 30 km/h. Dopiero w sytuacji, gdy jej również nie ma, możemy hulajnogą elektryczną poruszać się po chodniku, gdy jest on usytuowany wzdłuż jezdni, na której ograniczenie prędkości jest większe niż 30 km/h. Jednak w tym przypadku musimy przestrzegać następujących zasad:
• prędkość jazdy musi być zbliżona do prędkości pieszego,
• jesteśmy zobowiązani zachować szczególną ostrożność,
• a także ustąpić pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać ruchu pieszemu.

Kto może kierować hulajnogą elektryczną?

W przypadku osób w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane są te same uprawnienia, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany. Warto pamiętać, że poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Czego na hulajnodze elektrycznej nie można robić?

Przepisy zabraniają kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu. Hulajnogą elektryczną nie możemy również przewozić innych osób, zwierząt i przedmiotów, a także holować innych pojazdów. Zabroniona jest również korzystanie w czasie jazdy z telefonu komórkowego, który musimy trzymać w ręce.

Gdzie zaparkować hulajnogę elektryczną?

W pierwszej kolejności hulajnogę elektryczną musimy zawsze pozostawiać w miejscu do tego przeznaczonym. W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:
• hulajnoga elektryczna będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,
• hulajnoga elektryczna będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika,
• szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest  nie mniejsza niż 1,5 m.

Za niedostosowanie się do wyżej wymienionych zasad grożą oczywiście kary finansowe. Poniżej przykłady mandatów, które możemy otrzymać:
100 złotych – niekorzystanie z wyznaczonej drogi dla rowerów
100 złotych – za niewłaściwe parkowanie
300 złotych – za zbyt szybką jazdę po chodniku i nieustąpienie pierwszeństwa pieszym
300 złotych – jazda dwóch osób na jednej hulajnodze
1000 złotych – jazda hulajnogą po spożyciu alkoholu (0,2-0,5 promila)
2 500 złotych – jazda w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila)