Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek
Patron dnia: św. Lidia
Dziś jest: 03 sierpnia 2020

DIECEZJA RADOMSKA

Chrzest adoptowanych dzieci

wtorek, 05 kwietnia 2016 09:17 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera
Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej przygotował procedurę dotyczącą sposobu postępowania przy załatwianiu formalności związanych z chrztem dzieci adoptowanych. Przypomina jednocześnie, że dziecko adoptowane otrzymuje zgodnie z prawem polskim nową tożsamość.

Elżbieta Stolarczyk, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Radomiu poinformowała, że placówka przygotowując dokumentację dziecka przeznaczonego do adopcji, powinna przyszłym rodzicom podać pełną informację dotyczącą dziecka. Związane jest to również z życiem sakramentalnym i faktem udzielenia, lub nie dziecku sakramentu chrztu świętego.

- Prosimy księży o życzliwe potraktowanie próśb ośrodków adopcyjnych poszukujących informacji na temat danego dziecka. Często rodzice biologiczni zamieszkiwali w różnych miejscach, nie byli związani z konkretną wspólnotą parafialną. Istnieje więc konieczność sprawdzenia kilku parafii (np. zamieszkania i zameldowania rodziców biologicznych oraz dziadków obu stron). Ośrodki wystosują pisemną prośbę do kancelarii parafialnej o sprawdzenie w księdze ochrzczonych faktu chrztu dziecka podając niezbędne dane do identyfikacji dziecka. Prosimy o jak najszybszą, pisemną odpowiedź na adres ośrodka adopcyjnego - poinformowała Elżbieta Stolarczyk.

Dodaje, że rodzice adopcyjni, pełnoprawni opiekunowie dziecka przysposobionego wyrokiem sądu zgłaszający się do kancelarii parafialnej z prośbą o udzielenie chrztu dziecku, przynoszą akt urodzenia i zaświadczenie z ośrodka adopcyjnego, że sprawdzono i nie odnotowano faktu chrztu w parafiach związanych z życiem biologicznych rodziców i dziadków dziecka.

- W takiej sytuacji nie ma konieczności, ani możliwości kontaktowania się z rodzicami biologicznymi dziecka i pytania ich o zdanie, ponieważ zostali oni pozbawieni praw rodzicielskich i nie mają żadnego prawa decydowania o dziecku. Postępujemy wówczas, jak w każdym innym przypadku wpisując w rubrykach "ojciec" i "matka" dane z aktu urodzenia wydanego przez USC po wyroku sądowym o adopcji dziecka. Nie żądamy od rodziców adopcyjnych żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących rodziców biologicznych, ani nie robimy żadnych dodatkowych adnotacji w księdze chrztów - wyjaśniła dyrektor Stolarczyk.

Dodała, że w przypadku, kiedy istnieje podejrzenie, że dziecko mogło być ochrzczone (przekaz ustny kogoś z rodziny biologicznej dziecka), ale po sprawdzeniu w parafiach związanych z życiem biologicznej rodziny faktu tego nie udało się potwierdzić, należy ochrzcić dziecko na prośbę rodziców adopcyjnych dla jego i ich duchowego dobra, nie wymagając dodatkowych dokumentów.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przypomina, że dziecko adoptowane otrzymuje zgodnie z prawem polskim nową tożsamość. Jeśli dziecko było wcześniej ochrzczone przez rodziców biologicznych i zostało adoptowane wówczas rodzice adopcyjni zgłaszają się do kancelarii parafialnej chrztu dziecka z nowym aktem urodzenia i prośbą o odpowiednie zmiany oraz dokonanie adnotacji w księdze chrztów.

Przypomina też, że nie dokonuje się żadnych zmian bez pisemnej zgody kurii diecezjalnych. Ksiądz proboszcz pisemnie zgłasza sprawę do kurii dołączając odpowiednie dokumenty z prośbą o możliwość dokonania zmian. Po akceptacji kurii nanosi się zmiany, a w wydawanej później metryce zamieszcza się tylko nowe dane pomijając stare.

- Pamiętając o konieczności ochrony danych osobowych, tym samym procesu adopcyjnego, dokonane zmiany czy też informacje zawarte w metryce należą się tylko i wyłącznie opiekunom prawnym (rodzicom adopcyjnym) dziecka lub samemu dziecku po ukończeniu 18. roku życia - poinformowała dyrektor Elżbieta Stolarczyk.

Zapraszamy do nas: