Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Kazimierz Królewicz
Dziś jest: Czwartek, 04 marca 2021

DIECEZJA RADOMSKA

O godność, wolność i niepodległość. EuroMajdan

niedziela, 15 lutego 2015 15:36 / Autor: Elżbieta Warchoł
Elżbieta Warchoł

Wystawa o Majdanie w Liceum Katolickim w Radomiu.

Liceum Katolickie im. św. Filipa Neri w Radomiu zaprasza w czwartek, 19 lutego na otwarcie wystawy fotografii Piotra Apolinarskiego. Wernisaż o godz. 12 w budynku liceum przy ul. Grzybowskiej 22. Wystawa fotografii pt: O godność, wolność, niepodległość. EuroMajdan to reportaż Piotra Apolinarskiego przedstawiający najważniejsze wydarzenia Euromajdanu i bohaterską walkę narodu ukraińskiego o wolność i uczciwe życie.

Walka jaką podjęli bratni Ukraińcy jest zobowiązaniem dla całej współczesnej Europy

a szczególnie dla nas Polaków. Wystawa ma przypominać, informować, ale przede wszystkim

budować prawdziwą solidarność między naszymi narodami. Wystawa po raz pierwszy była

prezentowana podczas Forum Ekonomicznego w BWA w Nowym Sączu we wrześniu 2014 r.

O r g a n i z a t o r a m i są: K a t o l i c k i e L i c e u m Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu

oraz Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw.

Autor: Piotr Apolinarski, rocznik 1978. Polak mieszkający w Londynie. Fotoreporter Polskiej Agencji

Fotografów Forum. Bezpośrednio r e l a c j o n o w a ł  w y d a r z e n i a z EuroMajdanu w Kijowie, z Krymu

oraz z operacji antyterrorystycznej w Donbasie. Za cykl: Bezpieczna przystań z wojny w Donbasie w styczniu 2015 r.

otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich im. Erazma Ciołka- za fotografię społecznie zaangażowaną.