Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek, Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Robert Bellarmin, biskup i doktor Kościoła              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Świerże Górne
Dziś jest: Piątek, 17 września 2021

Muzea

45 lat Muzeum Wsi Radomskiej!

wtorek, 14 września 2021 15:48 / Autor: Magdalena Gliszczyńska
fot. MWR
Magdalena Gliszczyńska

Radomski skansen ma już 45 lat. Należy do liczącej 220 lat rodziny muzeów polskich. Gromadzi wszelakiego rodzaju pamiątki narodowe, pamiątki upamiętniające głównie historię ziemi radomskiej, kulturę ludową.

Muzeum Wsi Radomskiej ma do zaoferowania zwiedzającym około 80 obiektów rozmieszczonych na obszarze o powierzchni 35 ha. Skansen zgromadził blisko 18 tysięcy eksponatów, część z nich można podziwiać na muzealnych ekspozycjach. Budynki znajdujące się na terenie muzeum prezentowane są w kilku zespołach tematycznych. Najbardziej rozbudowany jest zespół wiejski. Zwiedzający mogą zajrzeć do zagrody z Chomentowa, gdzie w jednej z izb znajduje się warsztat tkacki.

W gospodarstwie z Jastrzębi warto zwrócić uwagę na olejarnię. Swą maleńkością przyciąga „biedniacza”, która kontrastuje z innymi, bogatszymi zagrodami. W wójtowskiej zagrodzie z Alojzowa tradycja i wiejskość miesza się z nowoczesnością, ale największą atrakcją są biegające po gospodarstwie zwierzęta.Nieco w oddali, za polem zlokalizowano zagrodę z Kłonówka z wąskofrontową chałupą wybudowaną na początku XIX wieku. Na trasie turystycznej „Zdarzyło się kiedyś nad wodą” zwiedzający mogą zajrzeć do półkurnej chałupy z Solca nad Wisłą.

Znakiem rozpoznawczym Muzeum Wsi Radomskiej są wiatraki: paltrak i koźlaki. Spacerując po skansenie można zobaczyć m.in. młyny, tartak, remizę, dom ludowy i nietypową, sześcioboczną stodołę. Nieodłączny element wiejskiego krajobrazu to szlacheckie dwory z Brzeziec i Pieczysk wraz otaczającą je zabudową folwarczną. Sercem zespołu sakralnego jest XVIII-wieczny kościół pw. św. Doroty z Wolanowa. Na uwagę zwiedzających zasługuje zespół bartniczo-pszczelarski, który prezentuje jedną z największych kolekcji uli w Polsce. Skansen może pochwalić się jedyną w kraju kolekcją ciągników typu SAM konstruowanych samodzielnie przez rolników oraz jedną z największych kolekcją sztuki ludowej.Na co dzień i od świętaKażdego roku we wnętrzach obiektów prezentowane są aranżacje ukazujące sposób świętowania Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Zielonych Świątek czy Bożego Ciała.

Świąteczne wystroje stanowią okazję do zaprezentowania lokalnych zwyczajów i obrzędów.Jak muzeum, to wystawyIstotną formą działalności radomskiego skansenu jest wystawiennictwo. Tylko w ciągu ostatnich 20 lat w muzeum zorganizowało niemal trzysta wystaw czasowych. Aktualnie zwiedzający skansen mogą obejrzeć wystawy: „Kręć się, kręć wrzeciono…” oraz „Papież napotkany. Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim”.

 

Muzeum Wsi Radomskiej należy również do liczącej 130 lat rodziny muzeów na wolnym powietrzu zwanych w Polsce skansenami. Upamiętnia życie codzienne mieszkańców wsi i miast. Radomskie muzeum budowane jest jako kompleksowy i dynamiczny model rzeczywistego obrazu życia. Prezentowane zabytki osadzone są w środowisku podobnym do tego, w którym powstały i „żyły”. Środowisku utworzonym z zespołów funkcjonalnie powiązanych ze sobą z obiektów odzwierciedlających historię i kulturę ziemi radomskiej.

Najbardziej typowym zespołem budynków jest tu otoczona sadami, ogrodami i polami zagroda wiejska. Zagroda dominująca w krajobrazie poprzez słomiane i drewniane dachy. W niej i wokół niej, jak w zatrzymanym kadrze można oglądać muzealia upamiętniające ludzką pracę. W krajobrazie otaczającym zagrodę wybijają się kościelne wieże i wiatraczne skrzydła. W pejzażu wsi na horyzoncie dominują kompleksy lasów i zbiorników wodnych.

Radomskie muzeum od lat konsekwentnie formatowane jako instytucja gromadząca, chroniąca, promująca zabytki i kulturę duchową Radomskiego oraz jako produkt turystyczny ożywiający miejscowe życie gospodarcze.Muzeum od szeregu lat realizuje wiele projektów mających na celu poprawienie jakości oferty kulturalnej: opracowano strategię promocji muzeum, rozbudowano i unowocześniono infrastrukturę turystyczną i ochrony konserwatorskiej, opracowano nową ofertę edukacyjną i rekreacji. Działania te mają na celu stworzenie z muzeum instytucji gromadzącej, chroniącej, promującej zabytki i kulturę duchową Radomskiego oraz ważnego dla Radomia i Polski produktu turystycznego.

Do najważniejszych zrealizowanych projektów zaliczyć wypada programy „Zdarzyło się kiedyś nad wodą. Trasa turystyczna w radomskim skansenie” oraz „Wokół wiejskiej zagrody”. Dzięki funduszom pochodzącym z Województwa Mazowieckiego i Unii Europejskiej powstały nowe i rozwinęły się stare kolekcje muzealne, została zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura muzealna i turystyczna. Powstały nowe magazyny zbiorów, pracownia konserwacji zabytków, budynek edukacyjny, nowa kasa biletów, punkty gastronomiczne, sanitariaty, parking. Został zaproponowany nowoczesny sposób poznania dziedzictwa kulturowego ziemi radomskiej. Wsparciem dla realizacji nowej narracji muzealnej będzie tworzony klaster branż kreatywnych i twórców ludowych. Stworzony klaster będzie pozytywnie wpływał na rozwój drobnej przedsiębiorczości wokół Radomia. Pozwoli to na większą integrację pojedynczych mieszkańców naszego regionu ze swoim otoczeniem, jego historią i dorobkiem.

Muzeum wzmocni swoją pozycję w ramach przemysłu wolnego czasu jako miejsce odpoczynku, gdzie zwiedzający poczują się bezpiecznie, będą mogli wrócić do czasów dzieciństwa, gdzie wszystko było dobre, miłe, proste. Poprzez tak sformatowaną ofertę muzeum będzie miało szansę stać się ważnym produktem turystycznym w Polsce. Będzie także mogło być zwornikiem i inicjatorem klastrów mających na celu promocję dziedzictwa kulturowego.Osiągnięte rezultaty projektu pozwolą na stworzenie ścieżki zwiedzania dla osób niewidzących. Będą to przestrzenie poznania świata, gdzie za pomocą innych zmysłów niewidzący poznają przyrodę, obiekty architektury ludowej, narzędzia codziennego użytku oraz obrzędy i zwyczaje ludowe. Podobnie będzie można stworzyć poprzez rozbudowę „małej wsi” miejsca edukacji i rekreacji dla dzieci. Poprzez przygotowanie trasy dla osób niewidomych i dzieci muzeum jako produkt turystyczny będzie mogło zoptymalizować komplementarność swoich usług.Muzeum do realizacji swojego planu ochrony dziedzictwa ziemi radomskiej konsekwentnie wykorzystuje fundusze Województwa Mazowieckiego.

W ostatnim czasie rozpoczęto modernizację zabytkowego budynku i istniejącej w nim wystawy poświęconej Oskarowi Kolbergowi w oddziale Muzeum w Przysusze. Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego rozpoczęto prace projektowe związane z dwiema inwestycjami: budową strefy wejścia do Muzeum z biurowcem, parkingiem dla kamperów i miejscami noclegowymi oraz budowa małego miasteczka prezentującego zabudowę miejską ziemi radomskiej.

Materiał prasowy Muzeum Wsi Radomskiej