Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRYWATKA Z RADIEM PLUS
Marek Sierocki
Patron dnia: św. Leander, biskup
Dziś jest: Sobota, 27 lutego 2021

RADOM

Pierwsza inauguracja na Wydziale Prawa UTH

poniedziałek, 28 października 2019 20:30 / Autor: Monika Nowakowska
foto: UT-H
Monika Nowakowska

Pierwsza inauguracja na nowoutworzonym Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zainaugurowana. Dotychczas studia na kierunkach Prawo i Administracja prowadzone były na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych.

Na bazie zlikwidowanej jednostki organizacyjnej, z dniem 1 października zostały utworzone dwa wydziały: Wydział Ekonomii i Finansów, na którym  obowiązki dziekana zostały powierzone dr Marzannie Lament, natomiast obowiązki prodziekana pełni dr Grażyna Olszewska oraz Wydział Prawa i Administracji, na którym funkcję dziekana rektor powierzył dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH, natomiast obowiązki prodziekana pełni dr Paweł Śwital.

Jak podkreśliła Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH, w ten sposób jesteśmy świadkami i uczestnikami kolejnego etapu rozwoju kierunków Prawo i Administracja na UTH. Dzięki wspólnym wysiłkom i dobrej, owocnej współpracy zaczynamy działalność, jako odrębny Wydział – Wydział Prawa i Administracji. Będziemy kontynuować nasze główne zadanie, jakim jest kształcenie przyszłych prawników i administratywistów, którzy będą świadczyć o naszej uczelni podczas odbywania aplikacji prawniczych oraz w swoich miejscach pracy, gdzie będą wykorzystywać przekazaną przez nas wiedzę. Będą nie tylko ,,wizytówką” naszej uczelni, ale także podporą i przyszłością miasta, regionu, a nawet Ojczyzny.

Nowoutworzony Wydział Prawa i Administracji uzyskał nową strukturę, którą tworzy 5 katedr jest to:

1. Katedra Nauk Społecznych - której kierownikiem jest prof. Katarzyna Głąbicka - Auleytner

2. Katedra Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji - której kierownikiem jest dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH

3. Katedra Prawa Prywatnego - której kierownikiem jest dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. UTH

4. Katedra Prawa Publicznego – której kierownikiem jest dr hab. Helena Kisilowska, prof. UTH

5. Katedra Teorii i Historii Prawa - której kierownikiem jest doc. dr Zbigniew Markwart

Jak zauważyła Dziekan Wydziału, każdy początek wiąże się z określeniem celów, które planuje się osiągnąć. Wśród kluczowych celów zostały wskazane: stworzenie studentom prawa i administracji, jak najlepszych warunków do zdobycia odpowiednich kwalifikacji umożliwiających odnalezienie się na rynku pracy. Służyć ma temu m.in.: przekazywanie treści w aspekcie praktycznego wykonywania zawodu, prowadzenie zajęć przez praktyków, czyli przedstawicieli zawodów prawniczych (radców prawnych, adwokatów), organizacja praktyk studenckich, pozwalających na zdobycie pierwszego kontaktu z zawodem, wybór i realizację „praktycznych” tematów prac dyplomowych,Perspektywy rozwoju Wydziału zależeć będą również od dalszego dynamicznego rozwoju kadry. Obecnie wydział posiada kategorię badawczą B, ale naszym celem jest nie tylko utrzymanie tej kategorii, lecz dążenie do osiągnięcia w perspektywie kategorii B+.

Po wystąpieniu prorektora prof. Sławomira Bukowskiego nastąpiła immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów. Obecny rok akademicki na Wydziale Prawa i Administracji rozpoczyna łącznie 437 studentów przy czym pierwszy rok rozpoczyna 191 studentów, natomiast naukę kontynuuje 246 studentów.

Warto zauważyć, że na wydziale pracuje trzech księży diecezji radomskiej: ks. Sławomir Fundowicz, ks. Grzegorz Zieliński i ks. Wojciech Wojtyła.