Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Franciszek z Paoli, pustelnik
Dziś jest: 02 kwietnia 2020

RADOM

Rekrutacja do przedszkoli. Harmonogram

czwartek, 23 stycznia 2020 08:34 / Autor: Elżbieta Warchoł
za: pixabay/_Alicja
Elżbieta Warchoł

20 kwietnia rozpocznie się elektroniczny nabór do radomskich przedszkoli. 

Prezydent Radomia zatwierdził harmonogram rekrutacji do placówek przedszkolnych w roku szkolnym 2020/ 21. 18 kwietnia o godz. 8 udostępnione zostaną w systemie rekrutacyjnym na stronie: www.oswiatawradomiu.pl oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Od 20 kwietnia od godz. 8 do 30 kwietnia do godz. 12 potrwa rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do przedszkola i złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.UWAGA: Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

6 maja o godz. 10 opublikowane zostaną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Od 6 maja godz. 10 do 15 maja godz. 13 rodzice będą mogli potwierdzić woę zapisu dziecka w przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.  

18 maja o godz. 10 opublikowane zostaną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.10 maja ruszy procedura odwoławcza. 17 maja postępowanie uzupełniające. Ostateczna rekrutacja do radomskich przedszkoli potrwa od 11 lipca do 31 sierpnia. 

Tag:
Zapraszamy do nas: