Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Maria od Krzyża Helena MacKillop, zakonnica
Dziś jest: 08 sierpnia 2020

RADOM

Jak poszły egzaminy ósmoklasisty? Tego dowiemy się w piątek

środa, 29 lipca 2020 16:39 / Autor: Weronika Chochoł
fot. Magdalena Gliszczyńska/Radio Plus Radom
Weronika Chochoł

W piątek, 31 lipca Centralna Komisja Edukacyjna opublikuje wyniki egzaminów ósmoklasisty. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej w sposób określony przez dyrektora szkoły, którą dany absolwent ukończył. Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU od godz. 10.00.

Jak informuje dr Marcin Smolik - dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej w piątek, 31 lipca w sposób określony przez dyrektora szkoły, którą dany absolwent ukończył. Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).

Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (tutaj). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym od godz. 10:00.

Egzaminy prowadzone były w czerwcu i w lipcu. Jednocześnie trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Do 4 sierpnia do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:

  • przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty ALBO
  • przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

12 sierpnia ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

 

Zapraszamy do nas: