Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Antoni Maria Claret, biskup
Dziś jest: 24 października 2020

Radomskie

Nowe szkoły w powiecie radomskim

poniedziałek, 31 sierpnia 2020 10:43 / Autor: Monika Nowakowska
foto: fb/SOSS Chwałowice
Monika Nowakowska

To placówka przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową czy afazją, ale swoje miejsce znajdą tu również uczniowie ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera i autyzmem - od 1 września funkcjonowanie rozpocznie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chwałowicach w gm. Iłża.

Atutem ośrodka jest nie tylko piękne położenie, ale przede wszystkim baza lokalowa. Nowy ośrodek posiada własny internat, a w nim pokoje z łazienkami, świetnie wyposażoną kuchnię i stołówkę, ale też usamodzielniające mieszkania treningowe. Uczniowie mają przy tym zapewniony transport z domów do szkół i z powrotem. W skład SOSW w Chwałowicach wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna wraz z oddziałem przedszkolnym, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy oraz Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia.

- Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki: fryzjer i kucharz. W przyszłym roku szkolnym planowane jest uruchomienie kształcenia w takich zawodach, jak: pszczelarz, cukiernik, rolnik. Docelowo szkoła będzie mogła kształcić około 120 uczniów – mówi dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Radomiu Krzysztof Szewczyk:

W planach na ten rok szkolny jest też m.in. kompleksowa modernizacja budynku, budowa zewnętrznej windy oraz łącznika z internatem, farmy fotowoltaicznej czy mini obserwatorium astronomicznego.

Wakacje to tradycyjnie czas remontów w szkołach. Podobne prace przeprowadzono też w Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach, gdzie wyremontowano salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe oraz CKZiU w Pionkach, gdzie odnowiono sale lekcyjne i pomieszczenia administracyjne szkoły. Teraz trwają starania o pozyskanie funduszy zewnętrznych na kompleksowy remont wraz z wymianą dachu sali gimnastycznej przy CKZiU w Pionkach.

Warto dodać, że wszystkie szkoły Powiatu Radomskiego rozpoczną pracę w reżimie sanitarnym.Zajęcia zostaną zorganizowane w sposób bezpieczny dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. - W szkołach zostały zamontowane automatyczne dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, a przed wejściem do budynków uczniowie oraz pracownicy szkoły mają mieć mierzoną temperaturę. Sale lekcyjne mają być wietrzone i dezynfekowane po każdych zajęciach - mówi dyrektor:

- Dyrektorzy zostali zobowiązani do stworzenia wewnętrznych procedur, które określą sposób postępowania w wypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły. Wszystkie szkoły wystąpiły również do Ministerstwa Zdrowia o bezpłatne dostarczenie środków dezynfekcyjnych i maseczek ochronnych – dodaje Krzysztof Szewczyk.

Nowy rok szkolny w szkołach powiatu rozpocznie w sumie 1742 uczniów.