Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Ambroży, biskup i doktor Kościoła
Dziś jest: Wtorek, 07 grudnia 2021

Opoczno

Trwają prace na zamku w Drzewicy

środa, 27 października 2021 20:33 / Autor: Marcin Prejs
Fot. Gmina Drzewica
Marcin Prejs

Gotycko-renesansowy zamek w Drzewicy poddawany jest pracom naprawczym i zabezpieczającym. Roboty obejmują południowo-wschodnią część budowli.

Prace na drzewickim zamku trwają od kilku tygodni. Prace obejmują południowo-wschodnią część zamku, gdzie niegdyś mieścił się dom służebny, bo właśnie ten fragment budowli wymaga pilnej naprawy. Południowo-wschodnia wieża jest wychylona od pionu o 32 cm, natomiast sąsiadująca z nią ściana o 15 cm. Głównym celem robót jest ustabilizowanie konstrukcji służebnej części zamku, aby nie ulegała dalszemu odchylaniu, naprawa korony murów oraz wzmocnienie murów na ścianach.

Projekt pn. „Drzewica, zamek (XVI w.): prace zabezpieczające i utrwalające substancję części służebnej zamku” to pierwsza od lat tak poważna renowacja zabytku. Szacowane koszty zadania wynoszą 471.532,01 zł, przy czym warszawska Fundacja Innowacje i Nowe Technologie na realizację zadania pozyskała wsparcie z dwóch źródeł: 300.000 zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu „Ochrona zabytków” na 2021 rok oraz 75.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Dzięki temu mogła zlecić wykonanie specjalistycznych prac, nad którymi pieczę sprawuje Wojciech Szygendowski – autor projektu i pełnomocnik właściciela zamku Antoniego Borzewskiego.

W 2022 roku Fundacja zamierza wystąpić o kolejne dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby zrealizować dalsze ambitne plany. Przede wszystkich planuje zadaszyć część służebną – odtworzyć strop, wykonać więźbę dachową i pokrycie dachu. Dzięki temu mogłoby powstać swego rodzaju muzeum tematyczne o powierzchni użytkowej około 200 m2 z eksponatami głównie z XVI i XVII wieku czy też pamiątkami z dziejów Drzewicy. Do dyspozycji zwiedzających byłaby także kaplica z polichromiami.

Jeśli inwestorom uda się pozyskać odpowiednio wysokie wsparcie finansowe i zrealizować plany, część służebna zostanie zadaszona być może już w 2023 roku. A później – o czym myśli właściciel – przyszedłby czas na renowację zamkowej rezydencji, czyli domu wielkiego.