Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Wincenty a Paulo
Dziś jest: 27 września 2020

RADOM

Jaki przebieg S12?

środa, 13 listopada 2019 16:05 / Autor: Monika Nowakowska
Monika Nowakowska

Najkorzystniejszy jest przebieg trasy S12 najbliżej miasta - takie stanowisko zajęły władze Radomia w sprawie wyboru wariantu budowy drogi ekspresowej.

Miasto zgadza się z propozycją przebiegu trasy od węzła Radom-Południe, czyli połączenia z drogą S7 do miejscowości Huta Mazowszańska. Tu węzeł Radom-Kowala byłby zlokalizowany między Mazowszanami a Parznicami.

Rozbieżność dotyczy natomiast przebiegu dalszego trasy w kierunku wschodnim. Projektanci rekomendują przebieg w odległości kilku kilometrów na południe od Radomia. Miasto chce natomiast, by trasa S12 przebiegała jak najbliżej granicy miasta, a węzeł u zbiegu z drogą DK 9 był zlokalizowany w niewielkiej odległości od lotniska. – Podtrzymujemy nasze stanowisko, które prezentowaliśmy od początku prac nad wariantami przebiegu trasy. Chcemy, by przebiegała ona jak najbliżej granic naszego miasta. To dla rozwoju Radomia bardzo ważna droga. Ma zapewnić sprawną obsługę komunikacyjną miasta, a w przyszłości także portu lotniczego - mówi prezydent Radosław Witkowski:

Odpowiedź miasta na propozycję firmy opracowującej Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe została już skierowana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wcześniej Przedstawiciele samorządów powiatów radomskiego i zwoleńskiego wypracowali wspólne stanowisko w sprawie preferowanego wariantu przebiegu drogi ekspresowej S12 na odcinku Radom – Puławy. Wszyscy opowiedzieli się za wariantem A, czyli omijającym Radom od strony południowej w pewnym oddaleniu od miasta, ale z zachowaniem węzłów komunikacyjnych.