Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Józef Sebastian Pelczar, biskup
Dziś jest: Wtorek, 19 stycznia 2021

RADOM

"Mieszkanie Plus" w Radomiu. Jakie warunki?

środa, 25 listopada 2020 18:22 / Autor: Weronika Chochoł
fot. Anna Wróblewska/UM Radom
Weronika Chochoł

Prezydent Radomia Radosław Witkowski złożył projekt uchwały dotyczący warunków przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu "Mieszkanie Plus" w Radomiu. Z pierwszeństwem m.in osoby płacące podatki w Radomiu, mieszkające poza miastem, repatrianci, osoby niepełnosprawne czy młodzi rodzice.

Zgodnie z projektem uchwały bezwzględnie będzie musiał być spełniony warunek, że żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie była i nie jest właścicielem budynku lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało i nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W projekcie uchwały znajduje się ponadto szereg kryteriów zarówno ustawowych, jak i zaproponowanych przez miasto. Wszystkie będą punktowane. Preferowane miałyby być m.in. osoby płacące podatki w Radomiu, osoby do 35. roku życia, rodziny z dziećmi, osoby niepełnosprawne oraz osoby zamieszkujące w mieszkaniowym zasobie gminy, które zobowiążą się do rozwiązania obecnej umowy najmu i opróżnienia lokalu.

- Liczymy na to, że dzięki oddaniu do użytku nowych mieszkań przy Tytoniowej zostanie uwolnionych część mieszkań należących do gminy, które mogłyby zająć rodziny będące w trudniejszej sytuacji materialnej, oczekujące w kolejce na mieszkanie - mówi wiceprezydent Mateusz Tyczyński. Jednocześnie w projekcie są też kryteria dochodowe. - Z jednej strony zależy nam na tym, aby najemcami lokali były osoby, których dochody umożliwią regularne płacenie czynszu, z drugiej zaś chcemy wspierać te osoby, które mimo wszystko nie stać na zakup własnego mieszkania. Dlatego proponujemy wprowadzenie górnych granic dochodów - tłumaczy wiceprezydent.

O kolejności wpisu na listę najemców ma decydować liczba punktów przyznanych poszczególnym zweryfikowanym wnioskom. W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności wpisu na listę wynajmu decydować będzie kolejność wpływu kompletnego wniosku do urzędu.

Projekt uchwały wpisany został do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej. Radni pochylą się nad nim podczas posiedzenia zaplanowanego na poniedziałek, 30 listopada. Cały projekt z wyszczególnioną punktacją dostępny jest tutaj