Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Filip Nereusz, prezbiter
Dziś jest: Czwartek, 26 maja 2022

Samorząd

Czy radomian czeka podwyżka opłat za śmieci?

piątek, 21 stycznia 2022 15:47 / Autor: Radosław Mizera
depositphotos.com
Radosław Mizera

W poniedziałek radni Rady Miejskiej w Radomiu zajmą się prezydenckim projektem uchwały podwyższającej opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Nowe opłaty miałyby obowiązywać od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku jako wstęp do kolejnych podwyżek. Prezydent Radosław Witkowski w uzasadnieniu projektu uchwały wyjaśnia radnym, że aktualny sposób naliczania opłat „od powierzchni użytkowej lokalu”, a nie „od gospodarstwa domowego” jest działaniem uznanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową za niezgodnym z prawem.

Jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny w zabudowie jednorodzinnej to miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla jednoosobowego gospodarstwa domowego będzie wynosiła 22 zł , a w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego - 45 złotych.

Natomiast jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny w blokach, kamienicach to miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 18 zł, a dla rodziny wieloosobowej - 35 złotych.

W przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów właściciele domów w jednorodzinnej zabudowie zapłacą miesięcznie 66 złotych (jednoosobowe gospodarstwo domowe) lub 135 złotych (gospodarstwo wieloosobowe).  Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zapłacą 54 (gospodarstwa jednoosobowe) lub 105 złotych (gospodarstwa wieloosobowe).

Projekt uchwały wskazuje również na wysokość podwyżek w 2023 i w 2024 roku:

Ustala się od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zabudowie jednorodzinnej miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

a) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 28 zł

b) dla wieloosobowego gospodarstw domowego 65 zł

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

a) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 22 zł

b) dla wieloosobowego gospodarstw domowego 45 zł

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w zabudowie jednorodzinnej miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

a) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 84 zł

b) dla wieloosobowego gospodarstw domowego 195 zł

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

a) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 66 zł

b) dla wieloosobowego gospodarstw domowego 135 zł

  • § 4.

Ustala się od 1 stycznia 2024r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zabudowie jednorodzinnej miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

a) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 30 zł

b) dla wieloosobowego gospodarstw domowego 75 zł

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

a) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 24 zł

b) dla wieloosobowego gospodarstw domowego 50 zł

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w zabudowie jednorodzinnej miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

a) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 90 zł

b) dla wieloosobowego gospodarstw domowego 225 zł

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

a) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 72 zł

b) dla wieloosobowego gospodarstw domowego 150 zł

§ 5.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 6 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.